Haag aangeplant voor biodiversiteit

27 februari 2019

Maar liefst 275 meter haag hebben tien vrijwilligers van Mooi Wageningen samen met ANV het Binnenveld aangeplant. Zij maakten op 23 februari een begin voor herstel van landschapselementen in het Wageningse buitengebied en hopen dat het de aanzet is tot meer.

Bij een perceel aan de Haagsteeg plantten de vrijwilligers sleedoorn en lijsterbes aan. Hagen en houtwallen zijn belangrijk leefgebied voor allerhande dieren, waaronder vogels en insecten. Met grootschaliger herstel van landschapselementen rond Wageningen zou belangrijk leefgebied terugkomen voor soorten als de grauwe klauwier en de sleedoornpage.

Ooit stond het landschap aan de westrand van Wageningen bekend om zijn mooie hagen. Daarvan is in de loop der jaren veel verdwenen. En wat er aan hagen over is heeft dringend onderhoud nodig. We hopen dan ook dat deze 275 meter anderen aanspoort om ook hagen te herstellen of terug aan te planten. Bron: Mooiwageningen.nl