Groene strook krijgt ‘per abuis’ meer biodiversiteit

26 februari 2020

Bij de strook van de familie Folmer aan het Papenpad in Wageningen was per abuis een strook opslag van Amerikaanse vogelkers en acacia weggehaald door de gebroeders Folmer (ca. 160 meter x 4 meter). Deze strook is nu met behulp van de vrijwilligers van de biodiversiteitswerkgroep Bennekom samen met de familie Folmer opnieuw doorgeplant met inheemse soorten struiken en bomen die de biodiversiteit vergroten en ook veel drachtplanten voor wilde bijen bevatten.

Ter inspiratie hier het Beplantingsplan Folmer