Groenbeheer in Wageningen Hoog

25 september 2018

Op 25 september lopen circa 80 bewoners uit Wageningen Hoog mee in een wandeling door Wageningen Hoog. Medewerkers van de gemeente laten de bewoners zien hoe het groenbeheer in WH eruit ziet. Ook wordt gesproken over de status van het Groenbeleidsplan (pdf, 7.0 MB). Dit is inmiddels vastgesteld. Een aantal bewoners had bezwaar gemaakt hiertegen. De procedure is inmiddels afgerond en kan ook in WH begonnen worden met het uitstippelen van het beheer

In het aflopen jaar heeft de gemeente snoeionderhoud aan de bomen uitgevoerd langs wegen en straten. Voor de winter van 2018/2019 staat onderhoud aan de bomen aan de doorgaande wegen gepland bij de Hollandseweg en de Hartenseweg.

Wilt u meer informatie over onderhoud in Wageningen Hoog? Belt u dan met Arjan Rosseel, uitvoerder team Beheer en Realisatie, bereikbaar op telefoonnummer 0317-492586 of stuurt u een mail naar arjan.rosseel@wageningen.nl