Gemeente Wageningen draagt BIJ!

Honingbij

8 april 2019

Alle alarmbellen rinkelen: Het gaat niet goed met de (honing)bij! Dat is inmiddels algemeen bekend. De bijensterfte wereldwijd, maar ook in Nederland blijft zorgelijk. Er zijn meerdere oorzaken, maar ze zijn voor het grootste deel terug te leiden naar de mens. Intensieve landbouw, bestrijdingsmiddelen, monocultuur, onvoldoende drachtplanten…

Gemeente Wageningen zet zich in om hier wat aan te doen! Wij dragen BIJ!

50.000 nieuwe ambassadeurs

Wij hebben 50.000 nieuwe ambassadeurs aangenomen om onze doelen te realiseren. Zij werken hard aan het behoud van de bestuiving, vergroening en biodiversiteit.

Bijenkasten Wageningen

Bijen zijn als bestuivers namelijk onmisbaar voor ons ecosysteem. Minder bijen betekent minder biodiversiteit, minder groente en fruit, minder voedsel, minder leven! Alle bomen en planten kunnen zich niet voortplanten als de bijen de bloemen niet bezoeken. Dit heeft grote gevolgen voor de natuur. Niet alleen de bomen en planten zullen verdwijnen, maar ook de dieren die hiervan afhankelijk zijn.

Niet alleen de natuur is afhankelijk van de bijen. Ook groente- en fruittelers hebben belang bij een goede bestuiving. Wij van Het Bijenhuis telen bijenvolken en organiseren de bestuiving voor bedrijven in deze teelt. Zowel in het open veld, zoals bij appels en peren, als in de kas bij onder meer aardbeien, courgettes en aubergines. Dit is niet alleen van belang voor de boeren, maar voor iedereen! Bij zo’n beetje alles dat op ons bordje komt is een bij betrokken.

Met trots presenteren wij onze nieuwe teamleden:

Draag ook bij!

Samen staan we sterk en samen kunnen wij de bijen helpen. Nederland draagt BIJ!
Ook meehelpen aan het behoud van de honingbij en dus aan het behoud van de biodiversiteit?
Neem contact op met Het Bijenhuis en vraag naar de mogelijkheden.

Lees de eerste stappen die gemeente Wageningen heeft ondernomen: Bijennieuws – Gemeente Wageningen draagt BIJ!

Gemeente Wageningen draagt BIJ is een initiatief in samenwerking met Het Bijenhuis.