Een bloeiende campus door maaien

9 juli 2018

Het is iedereen opgevallen hoe mooi de campus ook dit jaar weer in bloei staat. Vooral de velden roze echte koekoeksbloemen en de wilde margrieten waren blikvangers. Om deze bloemenpracht te behouden is het nodig om één a twee keer per jaar te maaien en het maaisel af te voeren. Dit gaat binnenkort weer gebeuren, op 2 momenten: De natte natuurtuinen bij Lumen en Atlas deze week, in de week van 16 juli wordt de rest van de campus gemaaid.

Als er niet gemaaid wordt, verruigt en vergrast de bloemenweide en zullen de bloemen en langzaam groeiende grassen verdwijnen. Grassoorten en ruigtekruiden reageren sterker op mest en stikstofdepositie uit de lucht en verdringen de bloemplanten. Maaien en afvoeren gebeurt in de eerste plaats dus om de bodem te verschralen en voedselarm te houden en zo de bloemrijkheid te stimuleren.

Maaibeurten dit jaar gescheiden

Criterium voor de eerste maaidatum op de campus is het moment dat de ratelaars in de natuurtuin bij Lumen zaad hebben gezet. Doordat ratelaars parasiterern op de wortel van de grassen en zo voedingsstoffen ‘stelen’ houden ze de grassen onder de duim. Vorige jaren zijn de bloemenweides tegelijk met de watergangen gemaaid. Maar voor de watergangen is maaien na de zaadzetting van de ratelaar vaak erg laat. Het riet heeft dan al teveel de overhand gekregen. Daarom zijn de maaibeurten dit jaar gescheiden. De watergangen hebben begin juni hun maaibeurt al gehad. Daardoor is er ruimte ontstaan om de bloemenweiden zo laat mogelijk te maaien, waardoor meer soorten de kans krijgen om zaad te zetten. Ook in overleg met de Tuincommissie van de natuurtuinen wordt op in de week van 16 juli met het maaien van de bloemenweiden gestart. Begin juli worden de natte natuurtuinen al gemaaid.

Bloemenzaden nog meer kans om te kiemen en zorg voor insecten

Dit voorjaar zijn alle bloemenweides ook lichtjes los gemaakt, een soort verticuteren (weghalen van een viltlaag die ontstaat door dode mossen en grassen). Door de lucht en licht die ontstaat in de vegetatie, krijgen de bloemenzaden nog meer kans om te kiemen. Bovendien is vorig jaar een klein deel van de graslanden in het najaar niet gemaaid om zo insecten een plek te geven om te overwinteren. Een van die plekken is het bloemenweitje bij de vijver achter Zodiac. De soortenrijkdom is daar dit jaar bijzonder groot. Vrijwel alle soorten uit het mengsel dat in het voorjaar van 2016 is gezaaid (bekijk hiervoor het document in de rechterkolom), zijn te zien. Dit najaar worden andere stukken ongemaaid gelaten dan vorig jaar om zo de biodiversiteit op de campus stap
voor stap te vergroten.

Lees meer op www.wageningencampus.nl/nl/campus/community/Nieuws/show/Een-bloeiende-campus-door-maaien.htm

Foto: www.wageningencampus.nl