Doe je ook mee met de nationale bijentelling dit weekend?

18 april 2020

Op 18 en 19 april is de Nationale Bijentelling. Kom ook in actie voor de wilde bij en help de bij te beschermen.
Een half uurtje tellen is al genoeg! Kijk op https://www.nationalebijentelling.nl/

Waarom bijen tellen

Hoe meer we over bijen weten, hoe beter we de bij kunnen helpen.
Daarom vragen we iedereen om mee te doen aan dit landelijk bijenonderzoek.
In Nederland komen bijna 360 bijensoorten voor. Ruim de helft daarvan is bedreigd.
Bijen zijn belangrijk voor bestuiving. “80% van onze eetbare gewassen en bijna 90% van
onze wilde planten worden bestoven door bijen en andere insecten”, aldus Koos Biesmeijer,
bijenexpert bij Naturalis. “Onderzoekers gebruiken de resultaten van de Nationale Bijentelling
om te zien waar de verschillende bijensoorten voorkomen in Nederland
en of die aantallen toe- of afnemen.”

Onderzoek

Vorig jaar deden ruim 5.000 mensen mee aan de Nationale Bijentelling. In totaal
telden zij – ondanks de kou dat weekend – bijna 54.000 bijen. “Het zou geweldig zijn
voor het onderzoek als er ook dit jaar weer van veel mensen tellingen binnen komen”,
aldus Biesmeijer. Hij geeft aan dat zo’n 5 jaar achter elkaar moet worden geteld,
om trends in bijenpopulaties van tuinen helder te krijgen en invloeden zoals weer
uit te kunnen sluiten.

Tel mee

Meedoen is eenvoudig, ook voor wie weinig of geen kennis van bijen heeft.
Er is een telformulier en bijengidsje waarmee iedereen de zestien verschillende
soorten wilde bijen, hommels en zweefvliegen kan herkennen.