Conferentie buitengebied Wageningen

19 november 2019

Op woensdag 11 december is er een gebiedsconferentie voor de ontwikkeling van een visie op het buitengebied van Wageningen. Op deze bijeenkomst kunt u meedenken over de toekomst van ons prachtige buitengebied.

Programma

Er komen vier rondes met in elke ronde verschillende workshops. De workshops gaan over onderwerpen als zonnevelden en windmolens, biodiversiteit, gezondheid, lokale voedselkringlopen en landbouw, verkeer, recreatie etc. U kunt in elke ronde zelf een keuze maken uit de workshops.

Het volledige programma publiceren we in de week van 2 december op toekomstwageningen.nl.