Bewonersparticipatie

19 juni 2018

De gemeente vindt het belangrijk om samen met de bewoners van Wageningen groen te houden. Daarom stimuleert zij buurtgroenbeheer. Bij buurtgroenbeheer onderhouden buurtbewoners samen een stukje openbaar groen. De gemeente ondersteunt deze initiatieven van harte. Dit kan door advies bij snoeien, het beschikbaar stellen van gereedschap, het ophalen van tuinafval. Maatwerk voor ieder buurtgroenproject. Meer informatie op https://www.wageningen.nl/inwoners/Openbare_ruimte/Groen/Zelf_openbaar_groen_beheren

Bewoners zijn betrokken bij het groenbeleid in hun directe leefomgeving. De gemeente zet de komende jaren nog meer in op een communicatie die toereikend is. Zodat duidelijk is voor de bewoners wat er waarom gebeurt bij het onderhoud van het groen. Dit doet zij door regelmatig nieuwsberichten te plaatsen in de plaatselijke media, via facebook en twitter.

Ook informeert de gemeente de bewoners bij lokaal onderhoud in de wijk. Dit gebeurt met een bewonerskaart of brief.

Klik hier of op de afbeelding om een voorbeeldbrief te downloaden (pdf)

Groenkalender

De groenkalender geeft een beeld wat de gemeente jaarrond doet in het onderhoud van het groen. In de toekomst is de ambitie ook het groenbeheer (wat gebeurt waar in welke wijk) digitaal te laten zien op een interactieve kaart.

Klik hier of op de afbeelding om de groenkalender te downloaden (pdf, 1.1MB)