Bewoners Nude gaan zelf aan de slag met hun omgeving

27 januari 2021

Bewoners van de Nude hebben de handen ineen geslagen om zelf hun leefomgeving vorm te geven. Hun gebied is in de Visie Buitengebied als transitiezone bestempeld. Dat betekent dat er ook wordt gezocht naar ruimte voor de opwekking van duurzame energie. Ze willen dit graag zelf vormgeven, met oog voor het open landschap en de vergezichten, zo is te zien in het filmpje op hun nieuwe website denieuwenu.nl

Op de website valt te lezen dat De Nieuwe Nu voor alle bewoners van de Nude ( de “Nuusen”) is, dus voor boeren, burgers en buitenlui. ‘De Nude is een mooi gebied met een rijke geschiedenis en veel potentie. Gezamenlijk willen we een gesprek voeren over de toekomst van ons gebied’, staat er. “We kunnen de opgaven die er liggen zien als een bedreiging, maar ook als een kans”, zegt een van de initiatiefnemers en landschapsarchitect Titia Hajonides in het filmpje op de site.

Doel

Het doel is volgens de initiatiefnemers ‘dat we met elkaar over een paar jaar kunnen zeggen dat het wonen, leven en werken in de Nude is verbeterd met ruimte voor toekomstbestendig boeren. En dat we samen onze omgeving kunnen vormgeven, zodat de Nude in de toekomst nog mooier wordt!’