Bewoners Kortenoord maken plan voor het groen in hun wijk

24 januari 2020

Het plan van een groep inwoners van Kortenoord om het groen in wijk aantrekkelijker te maken, kan op veel bijval rekenen. Ruim 50 wijkbewoners liepen zaterdag mee met een wijkwandeling langs alle plekken waar ideeën voor zijn. Die variëren van meer kleur en variatie in het groen, eetbaar groen, extra bomen voor schaduw, vogel- en vlindervriendelijk groen en fijnere speelplekken. 

De nieuwsjaarwandeling was het initiatief van bewoners die samen aan het plan ‘Groen Kortenoord’ werken. Bewoonster Mirjam Boering zette vorig jaar de eerste stap: ze nodigde alle wijkbewoners uit om na te denken over een voedselpark in Kortenoord langs de Marijkeweg. “We zijn een jonge wijk, en hoe leuk is het dan om elkaar te leren kennen rond groen en voedsel? In Kortenoord wonen veel mensen met groene kennis en interesses. We zagen al gauw kansen om door de hele wijk meer met het bestaande groen te gaan doen.”

Samen met de gemeente
De afgelopen maanden kwam een groeiende groep Kortenoordbewoners een aantal keer bijeen om de ideeën op kaart te zetten. Een afvaardiging van de groep zit inmiddels met de gemeente om de tafel om te kijken hoe de wensen te realiseren zijn.

Voedselpark bij nieuwe school
Naar verwachting komt er in Kortenoord een nieuwe basisschool. Mirjam Boere: “Het is mooi als we het idee van een voedselpark, en ook voor een buurtkamer, samen met de school kunnen oppakken. Kinderen kunnen dan van dichtbij zien hoe noten aan de boom groeien en bessen aan struiken.” Ook medewerkers van het voedselbos van Wageningen UR aan de Kielekampsteeg denken graag mee hoe  meer eetbaar groen in de wijk zou passen.

Herstel meidoornhaag
Hoog op het verlanglijstje van de bewoners staat ook het herstel van de oude meidoornhaag die door de wijk loopt. De haag vormt een belangrijke ecologische verbinding, maar liep de afgelopen tijd flink schade op door alle bouwwerkzaamheden in Kortenoord.

Uitwerking van het plan
De komende weken werkt de bewonersgroep het plan ‘Groen Kortenoord’ verder uit, onderling en met de gemeente. De ideeën en reacties die zaterdag tijdens de wandeling zijn opgehaald, krijgen daarin ook een plek.

Wil je meer informatie? Stuur dan een mail aan voedselparknieuwkortenoord@gmail.com