Bacterievuur vastgesteld op Wageningse Eng

10 september 2019

Op de Wageningse Eng is zogenoemd Bacterievuur vastgesteld. Bacterievuur , ook wel perevuur genoemd, is een plantenziekte, veroorzaakt door de bacterie Erwinia amylovora. Kenmerken van deze ziekte zijn het bruinzwart verkleuren, verdorren en verschrompelen van bloesems, bladeren en twijgen. Deze besmettelijke plantenziekte is met name een gevaar voor de fruitteelt. Vooral peren en meidoorns zijn vatbaar voor bacterievuur. Onder gunstige omstandigheden, zoals temperaturen tussen 18-29 graden Celsius, een luchtvochtigheid van meer dan 60% (warm en broeierig weer), storm en hagelbuien in de zomer in combinatie met bloesems of jonge, sappige scheuten aan de waardplanten, kan het leiden tot een epidemie.

Bufferzone

In de EU zijn gebieden aangewezen die nog vrij zijn van bacterievuur en die daarom worden beschermd tegen deze besmettelijk plantenziekte. Omdat in Nederland bacterievuur voorkomt, kunnen planten die gevoelig zijn voor bacterievuur (waardplanten) niet zomaar worden verhandeld naar deze gebieden. Om handel van waardplanten naar beschermde gebieden mogelijk te maken, heeft Nederland zogeheten bufferzones ingesteld, waar strengere maatregelen van kracht zijn om de export van waardplanten mogelijk te maken. Dit zijn met name de gebieden waar veel fruittelers en/of boomkwekerijen gevestigd zijn.

Gemeente Wageningen en een groot deel van de Betuwe liggen binnen een bufferzone voor bacterievuur. Voor een kaart van de deze bufferzone zie https://www.nvwa.nl/onderwerpen/plantenziekten-en-plagen/bacterievuur/bufferzones

Bestrijding door particulieren

Binnen de bufferzone is het verplicht om bacterievuur te bestrijden. Aangetaste struiken en bomen moeten zo spoedig mogelijk (binnen 10 dagen) verwijderd en vernietigd worden. Hiertoe dient de gehele plant/struik verwijderd te worden; zowel het bovengrondse deel als de stobbe (stronk) met wortels. Gebruikt gereedschap dient ontsmet te worden met alcohol, spiritus of chloor. Daarnaast geldt er in de gehele bufferzone een verbod op het aanplanten van wilde meidoorns ( Crateagus), breedbladige dwergmispels (Cotoneasters) englansmispelsPhotinia davidiana.

Eigenaren kunnen door medewerkers van de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) verplicht worden om besmette planten te verwijderen.

Voor meer informatie en tips ter voorkoming van de verspreiding van bacterievuur https://www.nvwa.nl/onderwerpen/plantenziekten-en-plagen/bacterievuur/bestrijding-particulieren