Weidevogelwerkgroep Binnenveld Oost

De Weidevogelwerkgroep Binnenveld Oost (WBO) viert dit jaar haar 30-jarig bestaan! In 1992 startte de groep met 5 vrijwilligers. In de loop van de tijd is dat gegroeid tot ongeveer 20 vrijwilligers in 2023. In de afgelopen 10 jaar is met dank aan de vrijwilligers en de boeren, de weidevogelpopulatie vrijwel gelijk gebleven. Dit ondanks […]

Meld je tuin aan voor de Tuin- en Klimaatroute en inspireer anderen!

Vlinder

Is jouw tuin een oase voor vlinders en bijen? Vang jij regenwater op? Of heb je andere duurzame maatregelen toegepast? Meld dan je tuin, balkon, geveltuintje, gemeentelijk project of buurttuin aan bij de Nationale Tuin- en Klimaatroute en help anderen op weg door jouw ervaringen te delen. De Tuin- en Klimaat Route is een platform […]

Zonnepanelen én groendak? Geen probleem!

Wageningse inwoner met groen dak én zonnepanelen

Het is niet nodig om te kiezen tussen een groendak óf zonnepanelen op je dak. Het kan namelijk heel goed tegelijk! Bij Marijke Enserink in de Willem Elschotstraat in Wageningen-Noordwest zijn ze allebei nét geïnstalleerd. Dat is dubbel voordeel: met een mooi groendak blijft het huis koel in de zomer, en de panelen leveren elektriciteit. […]

‘Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds

Sleedoorn

Heb jij een goed idee om samen de biodiversiteit in jouw omgeving te herstellen? Dien dan een projectvoorstel in bij ons ‘Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds! Het Innovatiefonds stimuleert innovatieve vormen van samenwerking tussen burgers en grondgebruikers zoals boeren, terreinbeherende organisaties en (lokale) overheden om de biodiversiteit in een specifiek gebied te versterken. Het aanleggen of […]

Tweede-kans bloembollen geplant bij Vredehorstkerk

Bloemballen worden geplant

Bewoners van Wageningen: bedankt voor het inleveren van uitgebloeide bloembollen! Alle opgehaalde bollen zijn vorige week geplant in het grasveld aan de Tarthorst voor de Vredehorstkerk. Daar kunnen ze volgend jaar opnieuw bloeien. Dit voorjaar zette de actiegroep Steenbreek Wageningen weer inzamelbakken bij diverse supermarkten en bloemenzakenneer. Iedereen kon hierin uitgebloeide bloembollen stoppen. Het leverde […]

Onthulling bijenhotel bij bijenoase Wageningen

Initiatiefnemers met bijenhotel

Wilde bijen hebben het moeilijk en kunnen onze hulp goed gebruiken. In de gemeente Wageningen zijn daarom vier bijenoases aangelegd, die bestaan uit fruitbomen, inheemse bomen en struiken, kruidenrijk grasland en een bijenhotel. Op maandag 30 mei heeft de opening plaatsgevonden van het bijenhotel bij de nieuwe bijenoase aan de Geertjesweg bij Willem en Valerie […]

Alle fietsen van het blok onder een groen dak

Wageningse inwoner met groene tuin en groene daken

De fietsen van het huizenblok Churchillweg 43F – 43M staan voortaan bijna allemaal onder een groen dak! Op vrijdag 20 mei 2022 werden 6 van de 7 fietsenschuurtjes bedekt met een sedumdak. Toen Rob Bakker 2,5 jaar geleden zijn nieuwbouwwoning kocht, zat daar een prima fietsenschuurtje bij, met een plat, zwart dak. De woningen van […]

Meld je tuin aan voor de Nationale Tuin- en Klimaatroute!

Bij op bloem

Een groene tuin heeft veel voordelen! Wist je dat een groene tuin verkoelend werkt en helpt om wateroverlast te verminderen? Veel tegels in een tuin houden warmte vast en regenwater kan minder goed opgenomen worden.  Een koele, groene tuin zorgt voor een schonere lucht. Bomen en planten leggen namelijk CO2 vast en zorgen voor de […]

CircleEcology voedselbossen helpt het klimaat een handje: meer bomen en gezondere bossen

Deelnemers planten bomen in bos

Deze winter zijn er meer dan duizend biodiverse loofbomen en struiken geplant bij Het Voedselrijk, een natuurrijk voedselbos in wording. In de monotone “bomenakker” die het bosperceel was, stonden de planten, dieren en bodemleven steeds meer onder stress door verdroging, hitte, stikstofdepositie en plagen. De nieuwe aanplant komt in de plaats van dode, zieke en […]

Burgemeester oogst eerste wijkcompost van Kortenoord

Burgemeester Floor Vermeulen bij de composteerplek in de wijk Kortenoord

De wijk Kortenoord heeft sinds een half jaar een eigen composteerplek. Groenafval uit de tuinen van wijkbewoners krijgt in de wijk een tweede leven. Een ‘composteerteam’ verwerkt bladeren, maaisel en ander tuinafval lokaal tot mooie compost. Afgelopen zaterdag 12 maart nam burgemeester Floor Vermeulen de eerste emmer compost feestelijk in ontvangst! De wijkcomposteerplek in Kortenoord […]

Geveltuintjes vergroenen de Van Uvenweg

Wageningse inwoners leggen een geveltuin aan

Je moet echt even kijken, als je langs Van Uvenweg 54 – 68 in Wageningen fietst, tegenover het Marin. Want sinds 12 maart 2022 heeft dat hele blok een voortuintje! Een smal geveltuintje van 2 tegels diep, maar toch. Nu zijn de plantjes nog klein, maar over een paar maanden ziet het er ongetwijfeld weelderig […]

Oproep: help padden mee oversteken

Pad

Voor het tweede opeenvolgende jaar is Paddenwerkgroep Wageningen weer actief. Vorig jaar is zo wijd mogelijk in Wageningen gezocht waar dieren doodgereden worden tijdens hun trek. De twee ergste plekken zijn de N225 bij het Renkums beekdal (560+ dode padden geteld) en de Nijenoordallee (116 dode padden/kikkers). Dit is onder de aandacht gebracht van de […]

Gemeente Wageningen partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Landgoed Oostereng

Gemeente Wageningen is sinds kort officieel partner van het Deltaplan Biodiversiteit. Als partner maakt de gemeente deel uit van een uitgebreid netwerk dat zich bezighoudt met het herstel en de versterking van de biodiversiteit in Nederland. Daarmee kan de gemeente onder meer haar voordeel doen bij  lokale en regionale projecten om de biodiversiteit te verbeteren. […]

Nieuwe bijenoase langs de Lawickse Allee

Aanleg eerste bijenoase

Op het voormalige terrein van ‘Plantenveredeling’ langs de Lawickse Allee hebben vrijwilligers en bewoners afgelopen zaterdag de inmiddels derde bijenoase aangelegd. Een bijenoase is een plek met inheemse bloemen, struiken en boompjes waar bijen en andere insecten volop voedsel en schuilplek kunnen vinden. Bijen, bessen, bloemen De vrijwilligers plantten op de groenstrook aan de wegzijde […]

Wethouder laat samen met leerlingen eerste worm los bij net geplante bomen

Het plantsoen langs de Lombardi in Wageningen is sinds de Plant4Daagse van vorige week een stuk mooier. Leerlingen van groep 5-6 van de Tarthorstschool plantten 11 bomen, allemaal verschillende, en deden meteen wat wormen bij de aarde om de bomen een goede start te geven. “Bomen zijn goed voor de zuurstof”, weet Kyro uit groep […]

Leerlingen brengen plantjes aan de man voor een groener Wageningen

Op woensdagochtend 9 maart deelden leerlingen van Pantarijn PrO (praktijkonderwijs) op de markt plantjes uit tijdens de Plant Vierdaagse. Doel: Wageningen vergroenen. En ondertussen doen de leerlingen handige vaardigheden op. Wat voor kleur bloemetjes krijgen ze? Welk plantje is beter voor insecten? Welke ruikt het lekkerst? Kan hij ook op het balkon? Gewapend met een […]

Ga voor meer groen in jouw buurt: Plant Vierdaagse van 9 t/m 12 maart 2022

Net als voorgaande jaren organiseert de gemeente Wageningen weer, samen met groene partners, de Plant Vierdaagse; dit jaar van 9 t/m 12 maart. Tijdens deze dagen staan activiteiten waarmee er meer groen in de stad komt, centraal: hoe kun jij jouw buurt vergroenen? We helpen je graag op weg. Ga voor meer groen in jouw […]

Eerste bijenoase in Wageningen aangelegd

De werkgroep Biodiversiteit Wageningen is gestart met het aanleggen van bijenoases in de stad. Na een lange voorbereidingstijd was het afgelopen zaterdag dan eindelijk zo ver en zijn er twee van de in totaal vijf oases op verschillende plekken in Wageningen aangelegd. Bijenoases zijn voedselvelden met meerjarige, inheemse, gifvrije bloemen en planten in de kruidlaag, […]

Inzameling bloembollen weer van start

Vrijwilligers planten bloembollen

Het kan weer: uitgebloeide narcisjes, krokussen, hyacinten en andere bloembollen inleveren! Breng ze naar een van de inleverpunten in Wageningen. Ze krijgen dan een tweede leven ergens in het groen van de openbare ruimte. De actie om uitgebloeide bloembollen in te zamelen was vorig jaar een groot succes. Daarom krijgt die actie een vervolg. Iedereen […]

Klimaatadaptatie en biodiversiteit zijn met kleine stappen al te stimuleren

Groen dak

Klimaatadaptatie, meer biodiversiteit, meer gezondheid en geluk: hiervoor is er (veel) extra groen nodig in onze steden en dorpen. Hoe krijgen we dat voor elkaar? Samen met Wageningen University and Research heeft Communicatiebureau de Lynx zes uitdagingen rond het vergroenen van steden en dorpen benoemd, en voorzien van steeds drie adviezen. Soms blijkt het helemaal […]

Tegels eruit, bloemenzaad erin aan Schaepmanstraat

Uitstrooien bloemenzaad in plaats van tegels

Het nieuwe jaar begon goed in wijk De Nude in Wageningen. Op 8 januari is de Schaepmanstraat vergroend. Een groep enthousiaste vrijwilligers wipte maar liefst 450 stenen uit de brede, stenige stoep. Daarmee komt er meer groeiruimte voor de twaalf paardenkastanjes in de straat en plek voor bloemen en kruiden. De actie in de Schaepmanstraat […]

Bereid je voor op de tuinvogeltelling

Grote bonte specht

Op 28, 29 en 30 januari is het weer tijd voor de tuinvogeltelling. Bereid je er vast op voor door wat vogelkennis op te doen. Bijvoorbeeld het verschil zien in de drie soorten bonte specht: de grote, middelste en kleine bonte specht. Grote en kleine bonte spechten houden van verticale stammen. Grappig verschil: middelste bonte […]

Bestuursleden Wagenings Landschapsfonds gezocht

Luchtfoto binnenveldse hooilanden

Gemeente Wageningen zoekt bestuursleden voor Stichting Landschapsfonds. Heb jij een warm hart voor het Wageningse landschap en wil je een bijdrage leveren aan de verbetering van het landschap? Dan is dit misschien iets voor jou! Reageer uiterlijk 16 december. Bekijk de Profielschets bestuursleden van Stichting Landschapsfonds Wageningen.

Geld voor natuureducatie op het groene schoolplein

Kinderen kijken naar een insectenhotel

Het groene schoolplein: een groene oase voor kinderen. Een plek waar volop gespeeld en ontdekt wordt, maar die ook mogelijkheden biedt voor natuur- en cultuureducatie. Het Cultuurfonds stelt uit het IVN Natuureducatie Groene Schoolpleinenfonds in 2022, 2023 en 2024 op jaarbasis € 25.000 beschikbaar voor projecten die het gebruik van groene schoolpleinen voor natuur- en […]

Effecten groendak Noldus onderzocht

Het groendak van Noldus Information Technology, Klimaatpartner van Wageningen en specialist in onderzoek naar gedrag, wordt de komende jaren onderzocht. Eva Drukker, promovendus aan Wageningen University & Research gaat inventariseren hoe de omgeving invloed heeft op de planten en dieren van het groendak. En andersom wat de dakvegetatie doet met de kolonisatie van planten, bodemdieren […]

Natuurwerkdag op de Wageningse Eng hielp landschap en vogels

Op de landelijke Natuurwerkdag op 6 november staken op de Wageningse Eng ruim 50 mensen de handen uit de mouwen om struiken te snoeien langs het pad. Zo blijft het open landschap van de Eng goed zichtbaar. Van de takken werden in het bos hopen gemaakt als nestelplek voor vogels en kleine zoogdieren. Mensen die […]

Herfstbladeren zijn gratis voedsel voor je tuin

Het najaar is niet alleen een goed jaargetijde om te planten en te zaaien, maar ook om gebruik te maken van de herfstbladeren. De blaadjes die van de bomen en struiken vallen, worden door menig tuinbezitter aangepakt met hark en bladblazer om vervolgens hun weg te laten vinden in de afvalbak. Een gemiste kans, want […]

Je eigen natuurgebiedje op je garage

Op de twee huizenblokken Sportstraat 44-66 wonen een heleboel groene mensen. Niet zo gek dus dat zij ook groene daken willen. In september is dat gelukt: van de rij garages achter hun huizen ligt meer dan de helft nu vol met een prachtig groen dak! Het begon met Robin van Velzen en Casper Quist, niet […]

Welkom op tweede bijeenkomst landschapsfonds

Kom je ook meepraten over het Wagenings landschapsfonds? Op 2 november vanaf 19.30 uur is iedereen van harte welkom op het stadhuis, in beide raadszalen. De avond begint om 19.30 uur en zal duren tot 21.00 uur. Inloop is vanaf 19.00 uur. De door het college vastgestelde hoofdlijnen van het fonds zullen besproken worden. Omdat er […]

Help je mee tijdens de Natuurwerkdag?

Heb jij ook zo genoten van de natuur tijdens de lockdown? In november is het mogelijk om mee te helpen en iets terug te doen voor natuur bij jou in de buurt tijdens de jaarlijkse Natuurwerkdag op 5 en 6 november. Ga samen met je buurvrouw, neefje, tante of iemand van de sportclub. Iedereen is […]

Zet nu je tuin vol met vogelvriendelijke soorten

De Vogelbescherming heeft mooie tips voor het aanpakken van de tuin in de nazomer en herfst: herfstbloeiers, vlinders, bessen: dat is nog wekenlang genieten én goed voor de vogels. In 4 stappen op weg naar een fleurige herfsttuin. Zijn de eerste paar bladeren al voorzichtig gevallen en de eerste spinnenwebben verschenen? Het béste moment om […]

Nestkasten: hang ze nu op of maak ze schoon

De Vogelbescherming heeft goede adviezen over hoe je (meer) vogels in de tuin krijgt. Misschien heb je afgelopen voorjaar wel prachtige vogelhuisjes opgehangen maar kwam er maar geen vogel in. Er zijn nooit garanties, maar wel flink wat mogelijkheden om de nestplek aantrekkelijker voor ze te maken. Je kunt deze adviezen direct gebruiken, als je […]

Nationaal boomspiegelfeest

Minituintje in een boomspiegel Ook in Wageningen zie je ze steeds vaker: minituintjes rond de bomen in de straat, onderhouden door inwoners. Op 9 oktober is het Nationaal Boomspiegelfeest. Een mooi moment om ook een tuintje rond een boom te gaan aanleggen. Hoe doe je dat? Ga naar het stappenplan (zie onder) en ontdek hoe […]

Wageningen barst weer van de excursies

Van gewone wandelingen tot paddenstoelentochten, van lezingen tot botanisch stoepkrijten of een stekken- en zadenruilbeurs. Wageningen barst weer van de groene activiteiten nu dat weer mag na de coronatijd. In de duurzame agenda staan activiteiten van onder andere Wageningen Schoon, KNNV en Groei en Bloei. Neem er regelmatig een kijkje als je van duurzaam en […]

Vogels laten zich even niet zien, maar dat is normaal

“Ik zie geen tuinvogels meer! En als er één zit, heeft ie kale plekken. Wat is er aan de hand? Heerst er een gruwelijke vogelziekte en zijn ze allemaal dood?!” Platgebeld wordt Vogelbescherming met deze vraag. Gelukkig is er een logische verklaring. ‘Onzichtbaarheid’ en een verfomfaaid uiterlijk zijn voor vogels in de nazomer normaal. Geen […]

Leg makkelijk een vijver aan met een Tuiny Poel pakket

Haal de waternatuur je tuin in met Tuiny Poel, een inheemse poel op tuinformaat. Met dit inheemse plantenpakket, met daarin een breed assortiment aan zorgvuldig gekweekte waterplanten, leg je een poel met randbeplanting van 6 m2 aan. Bovendien ontvang je aanleginstructies om je poel stap-voor-stap binnen een dag aan te leggen in je tuin. Goed […]

Sociaal tuinieren in Wageningen

Sociaal Tuinieren is het opknappen van tuinen van ouderen en kwetsbare mensen – die zelf hun tuin niet (meer) kunnen onderhouden – door vrijwilligers. De tuinen worden duurzaam en onderhoudsarm beplant. Deze kwetsbare mensen verkeren vaak in een sociaal isolement. Doordat vrijwilligers uit de wijk de tuinen na de make-over blijven onderhouden, ontstaan er duurzame […]

Tips voor een koele tuin of balkon

Vanwege klimaatverandering is afgelopen jaren het aantal tropische dagen in Nederland sterk toegenomen. Voor de een is dat een zegen en voor de ander een vloek. Eindelijk weer ‘s avonds buiten eten en in het weekend genieten van de zon. Maar ook plaknachten, lekker zweten en drukte aan het strand. En vergeet de lokale onweersbuien […]

Bloembollenactie Steenbreek groot succes

Dozen vol uitgebloeide bloembolletjes zamelde de werkgroep Steenbreek Wageningen de afgelopen maanden in. Onder het motto ‘weggooien is zonde’ konden Wageningers hun ‘oude’ narcisjes, blauwe druifjes en hyacinten inleveren bij verschillende winkeliers. De bollen krijgen een tweede kans om te bloeien op de rotonde van de Marijkeweg/Troelstraweg. Afgelopen week plantten vrijwilligers daar alle bollen uit. […]

Kans om 100.000 euro te winnen voor vergroening stad of dorp

Een ‘urban jungle’ op het Nyma terrein in Nijmegen, een hittevrij bedrijventerrein in Zutphen, een groen lint van 1,5 km door Malburgen in Arnhem: deze ‘groene icoonprojecten’ worden de komende maanden verder uitgewerkt met steun van provincie Gelderland. Iedereen kan vanaf 1 juni meedoen met de Challenge Groene Icoonprojecten. Dien uw ontwerp voor een groene […]

Doe mee aan de Nationale Bijentelling

In het weekend van 17 en 18 april 2021 kan iedereen in Nederland weer meedoen aan  de Nationale Bijentelling: in eigen tuin, op het balkon of een andere groene plek in de  buurt. Kom in actie voor de bij en tel dit weekend een half uurtje mee.  De Nationale Bijentelling is een jaarlijks terugkerend onderzoek. […]

Voorjaars-tuintips voor veel tuinvogels

Vogelbescherming Nederland heeft een paar leuke tuintips verzameld, waarmee je veel vogels in je tuin kunt krijgen. Zoals het aanbod van materiaal voor een warm nestje, nestkastjes en bloemen en planten voor insecten (=vogelvoer). Dit jaar is er speciaal aandacht voor de merel, vanwege het usutuvirus dat heerst. Hoe sterker de merel en hoe meer […]

Landschapswerk steeds diverser

Landschapsbeheer Gelderland heeft mooie resultaten behaald in het landschap in 2020, ondanks de beperkingen die het coronavirus oplegde. Uit hun jaarbericht: We ondersteunden 8.650 vrijwilligers in 412 vrijwilligersgroepen. Veel vrijwilligers gingen, weliswaar in kleine groepjes, ‘coronaproof’ door met werkzaamheden in de natuur en het landschap. Kijk hier voor alle resultaten in het complete Jaarbericht 2020 […]

Boomfeestdag: “Ik heb een regenworm gevonden!!”

Basisschoolkinderen plantten negen bomen in de Julianastraat Op Boomplantdag donderdag 18 maart plantten leerlingen van groep 5-6 van Basisschool de Bijenkorf samen met wethouder Maud Hulshof negen nieuwe bomen langs de Julianastraat. In de Julianstraat zijn een tijdje terug zieke bomen gekapt. De bewoners zijn dan ook blij met de nieuwe bomen in hun straat. […]

BN-ers laten zien hoe leuk een groene tuin is in de Week van de groene tuin

‘De Week van de Groene Tuin’ die vanaf eind maart wordt gehouden, vraagt aandacht voor het vergroenen van tuinen. Vier organisaties willen hiermee tuinbezitters stimuleren hun eigen tuin en eigen straat te vergroenen en te verduurzamen. ‘De Week van de Groene Tuin’ is een initiatief van Stichting Steenbreek, NL Greenlabel, Tuinbranche Nederland en de Tuinen van […]

Bijentelling kan nu al beginnen, met de hommels

Wist je dat je nu al verschillende hommels kunt spotten? De koninginnen houden in het najaar een winterslaap, vlak nadat ze bevrucht zijn. Zodra de temperatuur buiten stijgt, ontwaken ze en kan het harde werk beginnen. De koninginnen gaan dan op zoek naar voedsel (nectar en stuifmeel) en een geschikte plek voor hun kolonies. Eenmaal […]

Groene activiteiten tijdens de Plant4daagse 2021

Het voorjaar hangt in de lucht en dus komt ook de jaarlijkse Plant4daagse er weer aan! Van woensdag 17 t/m zaterdag 20 maart organiseert Wageningen Duurzaam Groen verschillende activiteiten samen met IVN, stichting Steenbreek, de KNNV, tuinontwerpers en specialisten om Wageningen groener te maken. Op woensdag 17 maart trappen we af met een online ‘Kenniscafé […]

‘Nieuw leven in de Ossenkampen’

Door Tim Persoon, 18-februari-2021 Op het eerste gezicht lijkt het een nietszeggend stukje natuur, maar ‘De Ossenkampen’ blijkt een aantrekkelijke overwinteringsplaats en broedgebied voor veel vogelsoorten. Al twee jaar lang telt een fanatieke groep ecologen wekelijks het aantal vogels in de Ossenkampen. Zo constateerden zij het afgelopen jaar een aantal nieuwkomers in het gebied. ‘Een […]