KNNV-Lezing door Esther Turnhout over biodiversiteit

Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
20 februari 2020
20:00 - 21:30


De lezing van Esther Turnhout gaat over biodiversiteit: de implicaties van het IPBES rapport voor wetenschap, natuurbescherming en beleid. Esther Turnhout is mede-auteur van het IPBES-rapport over biodiversiteit dat afgelopen jaar uitkwam en sociale wetenschapper aan de Wageningen Universiteit. Zij bestudeert de relatie tussen kennis en biodiversiteitsbeleid. IPBES staat voor Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services en is dus een onafhankelijk wetenschappelijk instituut op het gebied van biodiversiteit en ecosystemen.

In de lezing zal Esther ingaan op het proces waarmee dit rapport tot stand is gekomen, onder andere de rol van lokale en inheemse kennis. Ze zal de belangrijkste conclusies samenvatten over de omvang, oorzaken, en gevolgen van biodiversiteitsverlies. De belangrijkste boodschap van het rapport is de noodzaak van transformatieve verandering, en hoe dit vorm gegeven kan worden in biodiversiteitsbeleid, bescherming en kennis.

Foto: Michiel Wallis de Vries