Gelderse netwerkbijeenkomst Natuur en Klimaat

Oranje Nassau's Oord
Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
20 april 2020
16:30 - 20:00


Biodiversiteit en klimaat: logische partners?

De provincie Gelderland werkt graag aan een veerkrachtig biodiversiteitsnetwerk dat tegen een stootje kan en in staat is de klimaatveranderingen op te vangen. Daarom wil ze natuurinclusief denken en doen vooropstellen. Ook de klimaatverandering dwingt om anders te denken over de inrichting van onze steden, onze bedrijventerreinen en onze landbouwgebieden. We moeten ons aanpassen en inspelen op weersextremen. Tijdens de netwerkbijeenkomst gaat de provincie met u in gesprek over hoe we de opgaven voor natuur en klimaat kunnen combineren.

Tijdens de netwerkbijeenkomst is aandacht voor:

  • Natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen in de stedelijke omgeving
  • Droogte in de Achterhoek, een zegen of vloek?
  • Hoe kunnen gemeenten en terreinbeheerders bijdragen aan meer bos?
  • Samen inspelen op veranderend weer, hoe helpen Regionale Adaptatie Strategieën?
  • Historische landgoederen: kansen voor klimaatadaptatie
  • Natuurinclusieve kringlooplandbouw in de praktijk
  • Biodiversiteit en energietransitie

Verder zullen op een informatiemarkt jongerenadviesbureaus van verschillende middelbare scholen uit het Rivierengebied hun ideeën presenteren voor meer biodiversiteit en ruimte voor klimaatadaptatie in hun eigen omgeving.

Voor wie?

De netwerkbijeenkomst is speciaal bedoeld voor bestuurders en ambtenaren van Gelderse gemeenten en waterschappen, beheerders van natuur in Gelderland en bedrijven, organisaties en overige belangstellenden die betrokken zijn bij biodiversiteit en/of klimaat.

Wanneer en waar?

De bijeenkomst is op maandag 20 april 2020 van 16.30 – 20.00 uur. De locatie is het Huis der Provincie, Markt 11 in Arnhem.

Een maand vóór de netwerkbijeenkomst ontvangen bij de provincie bekende organisaties een officiële uitnodiging met het definitieve programma. Sta je niet op de lijst en wil je toch graag komen? Mail dan naar provincieloket@gelderland.nl.