Gebiedsbijeenkomst over Visie Buitengebied

Gebiedsbijeenkomst over Visie Buitengebied

Datum/Tijd
14 oktober 2021
19:30 - 21:00


Op donderdagavond 14 oktober 2021 organiseert de gemeente van 19:30 tot 21:00 uur een gebiedsbijeenkomst. Het is het vervolg op de Visie Buitengebied van de gemeente Wageningen. Iedereen kan deze bijeenkomst bij wonen en zijn mening geven. Aanmelden is verplicht en kan tot en met maandag 11 oktober bij Monique Mol via monique.mol@wageningen.nl of bel (0317) 49 28 78. 

Op 13 juli 2020 nam de gemeenteraad een amendement aan om voor de transformatiezone een gebiedsplan op te stellen. Het gaat om het buitengebied ten noorden en westen van de stad. Een globaal gebiedsplan is in concept opgesteld door bureau Los Stad om Land. Het plan gaat in op de kernkwaliteiten van de verschillende deelgebieden van het transformatiegebied en geeft aan hoe deze versterkt kunnen worden.

Meedoen

U kunt het concept-gebiedsplan raadplegen via de Stem van Wageningen:

De gemeente Wageningen nodigt u uit om over dit plan uw mening te geven. Dit kan vanaf 7 oktober tot en met 3 november 2021 op de volgende manieren.
a. Schriftelijk of telefonisch bij Monique Mol: monique.mol@wageningen.nl; 0317 – 49 28 78.
b. Mondeling tijdens gebiedsbijeenkomst.
c. Ook kunt u een commentaar achterlaten op de website stemvan.wageningen.nl.