Aandacht voor dracht, ook bij bomen

8 april 2019

Uit een regiotour van de in Wageningen gehuisveste Nederlandse Bijenhoudersvereniging blijkt, dat er op diverse plaatsen in Nederland drachtbomen worden gekapt. Dat zijn bomen die veel stuifmeel maken, waar insecten baat bij hebben. Dit wordt gedaan vanwege overlast van blad of luizenplak. Bijenhouders hebben veel moeite de waarde van de bomen onder de aandacht te brengen.

De gemeente Wageningen heeft wel notie van het belang van drachtplanten voor bijen en ziet bomen daar als belangrijk onderdeel van. Arjan Rosseel is groenbeleidsmedewerker. “Er zijn veel eisen die voorafgaan aan het maken van een keus welke boom ergens geplant wordt. De ecologische waarde telt zeker mee, maar ook de ruimte boven en onder de grond, de onderhoudsvraag etcetera.”

De ecologische waarde wordt serieus gewogen. De biodiversiteitswaarde telt daarbij zwaar mee. “Dan gaat het erom hoeveel dier- en insectensoorten belang hebben bij de boom. Bij een inlandse eik is dat bijvoorbeeld veel.”

zuileik mét toevoeging voor de bij

Zo kwam de gemeente bij een keus voor bomen in de smalle Veerstraat op de zuileik uit, mét toevoeging. “De kroon van de zuileik is bijvoorbeeld vrij dicht, zodat er vogels kunnen nestelen. Bovendien blijft de boom relatief smal waardoor hij makkelijk in de straat past. Voor bijen doet de boom minder. Daar hebben we echter iets op gevonden: struikklimop er bij planten. Dat past ook bij de bestaande drachtplanten in de omgeving. Die bleken er namelijk wel te zijn, maar met name vroeg in het jaar. De struikklimop bloeit vanaf september en is dus een goede toevoeging.”

Aan de Kortenoord Allee werden dode essen gekapt. “Daar zou landschappelijk gezien de els goed hebben gepast, maar daar heeft de bij weinig aan. Daarom hebben we toch voor lindes gekozen.”

Bij de overweging een boom te kappen telt de ecologische waarde evenzo. “Een populier kappen heeft minder negatieve effecten dan het kappen van een eik. Daar houden we zeker rekening mee. En zelfs als een boom dood is, kan hij nog waarde hebben. Veel insecten leven van dood staand hout. Een dode eik is een grote voedselbron, een dode populier minder. Daar doe je dan ook minder moeite voor om die veilig te laten staan.”