Wageningse huiseigenaren en bedrijven lenen volop voor duurzame maatregelen

4 december 2018

Het stimuleringsfonds voor woningen loopt voorspoedig. Al 70 woningeigenaren hebben een aanvraag ingediend en toegekend gekregen, voor in totaal € 450.000. Vooral in het kader van de collectieve inkoopactie in Noordwest zijn er veel aanvragen binnengekomen, voornamelijk voor zonnepanelen. Het Energiefonds voor bedrijven start wat langzamer op.

Voor het Energiefonds zijn 3 aanvragen van ondernemers ingediend en gehonoreerd. Er zijn nog 7 aanvragen in voorbereiding. Als deze allemaal gehonoreerd gaan worden, gaat het in totaal om een bedrag van rond de € 250.000. Er zijn dit jaar inmiddels 32 energie-adviezen uitgebracht en 13 uitgebreidere zogenaamde EPA-U-adviezen. Naar verwachting zal dit tot nog meer aanvragen leiden.

Beide fondsen zijn vanaf het voorjaar open. In totaal is er zowel voor woningeigenaren als voor bedrijven 1 miljoen euro beschikbaar.

Wilt u ook een duurzaamheidslening aanvragen?

Particulieren: Stimuleringslening Duurzaamheid Woningen

Ondernemers: Energiefonds Wageningen