Terugblik online vragenuur over de RES 1.0

28 mei 2021

Hoe kunnen we als inwoners aanhaken met onze eigen projecten voor duurzame energie? Past ons initiatief voor een zonneveld in de plannen van regio FoodValley? Op dinsdag 18 mei konden inwoners van Wageningen online hun vragen stellen aan de gemeente over de RES 1.0.

In de Regionale Energiestrategie (RES) geeft de regio Foodvalley aan wat zij gaat bijdragen om het doel uit het Klimaatakkoord te halen: 49% van alle energie duurzaam opwekken in 2030. Wethouder Peter de Haan, verantwoordelijk voor de energietransitie in Wageningen, ging met de 17 deelnemende inwoners het gesprek aan over de tekst van de RES 1.0 die er nu ligt.

Niet top-down

De aanwezigen uitten onder meer hun zorg dat de RES te veel van bovenaf wordt gestuurd. Begin vooral bij de ideeën die er lokaal al zijn, betoogden ze. De gemeente gaf aan de RES tot nu toe een bestuurlijk en ambtelijk traject is, gericht is op het borgen van lokale ambities in een tekst. De concrete uitwerking van de ambities die op papier staan, speelt de komende jaren. Dat moet uiteraard gebeuren in samenspraak met de omgeving. De komende tijd wil de gemeente daarom graag in gesprek met bewonersinitiatieven: welke ideeën zijn er en hoe realiseren we er wat er in de RES staat?

Meer samen optrekken

De aanwezigen gaven aan dat ze dat nu nog niet zo ervaren. De gemeente geeft naar hun idee vaak ‘niet thuis’. Ze wezen op de ervaringen rond het opstellen van de visie op de Warmtetransitie waar het samen optrekken wél goed gaat. Wethouder De Haan gaf aan dat hij dit geluid serieus neemt en gaat kijken hoe gemeente, regio en inwoners ook rond de energietransitie elkaar beter kunnen gaan vinden.

Na de zomer verder in gesprek

De gemeente werkt op dit moment aan het bijstellen van de Routekaart Wageningen Klimaatneutraal. Ze gaat na de zomer graag in goed gesprek met alle klimaatpartners en zeker ook inwoners.
U kunt hieronder het online vragenuur van 18 mei terug zien.