Restwarmte Parenco mogelijk inzetbaar voor warmtenet

4 december 2018

Een warmtenet om huizen en kantoren te verwarmen zou een mooie stap zijn op weg naar een aardgasloze toekomst. Op 30 oktober gaf Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling (inmiddels heet dit Firan) daarom een presentatie voor belangstellenden over de mogelijkheden voor een warmtenet in de regio, gebaseerd op de restwarmte van papierfabriek Parenco.

Parenco heeft een continue stroom van afvalwater beschikbaar waar warmte uit gewonnen kan worden, die ingezet kan worden in de gebouwde omgeving van Wageningen en Renkum. Voor Wageningen gaat het om zo’n 6300 aansluitingen. De afgelopen maanden zijn er gesprekken gevoerd met een aantal grote mogelijke afnemers.

Het restwarmtescenario staat los van het scenario Ultra Diepe Geothermie dat gelijktijdig onderzocht wordt, maar dat in realisatie nog veel langer gaat duren. Mocht de UDG-bron er ooit komen, dan is het fijn dat er al een warmtenet richting Wageningen ligt en zouden nog meer woningen en bedrijven in Wageningen en uiteindelijk ook Ede hiervan kunnen profiteren.

Heeft uw organisatie ook interesse in een aansluiting op het warmtenet? Geef dit dan door aan Brenda Schoumans via Brenda.Schoumans@firan.nl