Klimaatpartner in beeld: waterplatform PWVE

17 oktober 2019

Ook het Platform Water Vallei en Eem (PWVE) is Klimaatpartner van de gemeente Wageningen. “Natuurlijk!”, vindt Martine Tekelenburg, communicatieadviseur bij het PWVE. “We zijn een samenwerkingsverband op het gebied van waterbeheer, en tegenwoordig met de telkens vaker voorkomende extreme regenval en droogte, heb je het dan al snel over het klimaat.”

In het PWVE werken de 14 Vallei- en Eemgemeenten samen aan de waterbeheeropgaven, waaronder dus ook Wageningen. Zo bundelen ze hun krachten om te meten, te monitoren en te onderzoeken hoe het staat met het waterbeheer. Ingewikkelde onderwerpen waar individuele gemeenten vaak de kennis niet voor in huis hebben, kunnen ze bij het platform kwijt. “Door het meten en monitoren krijgen gemeenten beter zicht op hun rioleringsstelsels en nu met de weersextremen komen daar nieuwe verzoeken bij”, legt Tekelenburg uit. “Dat biedt mogelijkheden om zaken aan te pakken, zoals overstorten, waar bij hevige regenval rioolwater op het oppervlaktewater wordt geloosd. Dat wil je natuurlijk voorkomen.”

Voorbeelden van manieren om het riool te ontlasten zijn waterdoorlatende verharding en het afkoppelen. “We zien veel afkoppelprojecten in onze gemeenten. Daarin worden burgers en bedrijven gestimuleerd om hun regenpijp af te koppelen van de riolering, en het regenwater in de grond te laten lopen, bijvoorbeeld in een grindput. Ook kunnen gemeenten het water van de straat laten wegzinken in de bodem, in plaats van het op het riool te lozen. Op deze manier kunnen we bijvoorbeeld het blank staan op straat beter voorkomen. PWVE deelt deze projecten via de communicatiekanalen en stimuleert de gemeenten bijvoorbeeld door de inzet van afkoppelcoaches.”

De PWVE heeft samen met de samenwerkingsverbanden Oost- en Noord-Veluwe, de 28 gemeenten van Vallei en Veluwe, de twee provincies Utrecht en Gelderland en Waterschap Vallei en Veluwe een Regionaal Manifest Ruimtelijke Adaptatie opgesteld, met als ambitie Klimaatbewust in 2020 en Klimaatrobuust in 2050. Zie de website klimaatvalleienveluwe.nl.