Gemeenteraad ‘proeft’ de RES 1.0

28 mei 2021

Op maandag 17 mei boog de gemeenteraad zich over de RES 1.0. In de RES geeft de regio Foodvalley aan hoeveel energie ze duurzaam wil opwekken in 2030 op haar grondgebied. Het was een eerste verkenning van de politiek: wat staat er in de RES 1.0, wat vinden inwoners ervan en sluit het aan bij wat we in Wageningen doen en willen? Een afvaardiging van de raad besprak de tekst van de RES 1.0 met wethouder Peter de Haan en met drie partijen als vertegenwoordigers van de samenleving: Platform Duurzaam Wageningen, energiecoöperatie ValleiEnergie en LTO Gelderse Vallei.

 

Positief

De eerste reacties van de raad op de RES 1.0 waren vooral positief. Voor Wageningen was de inhoud ook geen grote verrassing. De gemeenteraad bepaalde al eerder hoeveel energie ze in Wageningen duurzaam wil gaan opwekken, namelijk 0,111 Terawattuur (TWh). Ter vergelijking: de ambitie van de hele regio is 0,75 TWh, en de opgave van heel Nederland in het Klimaatakkoord is 35 TWh opwekking op land in 2030. Met de RES 1.0 van Foodvalley borgt Wageningen binnen de RES-regio deze lokale ambitie.

Kritische vragen

Kritische vragen waren er over de ambitie die de hele regio laat zien in de RES 1.0. Is die 0,75 TWh wel hoog genoeg? Dit ‘bod’ zou misschien wel meer moeten zijn als we echt de omslag naar duurzame energiegebruik willen maken. De raadsleden waren ook kritisch over hoe de regio inwoners en lokale partijen betrekt bij het proces. In de RES blijft die betrokkenheid nog vrij abstract. De raad ziet graag concrete antwoorden op vragen als: hoe kunnen inwoners meedenken over locaties voor zonnevelden en eventueel windturbines? En als inwoners zelf dingen willen, waar kunnen ze dan terecht? Deze zaken zullen de volle aandacht van de raadsleden hebben in de volgende fase in de RES, op weg naar de RES 2.0.

De bespreking van de RES 1.0 op 17 mei is terug te zien op wageningen.nl

Vervolg

Op 1 juni bespreekt de gemeenteraad de RES 1.0 opnieuw. Die gespreksronde is ‘opinievormend’. Iedereen kan de bespreking volgen via een livestreamverbinding. De huidige planning is dat de raad op 14 juni een besluit nemen om de RES 1.0 wel of niet vast te stellen.

Online vragenuur

Op 18 mei was er een online vragenuur over de RES met wethouder Peter de Haan voor iedereen die vragen heeft over de RES en wat dat betekent voor Wageningen. Ook dat is hieronder terug te kijken: