Even voorstellen: Robin Smale

13 juni 2019

Robin Smale is een nieuw gezicht bij Team Duurzaamheid van de Gemeente Wageningen. Onlangs hebben we Robin van alles kunnen vragen over zijn achtergrond, zijn PhD-onderzoek en zijn plannen als Beleidsmedewerker Duurzaamheid! 

Robin Smale, Beleidsmedewerker Duurzaamheid bij de Gemeente Wageningen

Momenteel werk je aan de WUR aan je PhD-onderzoek over particulier energieverbruik in Nederland. Wat beweegt je om hiernaast als Beleidsmedewerker Klimaat en Duurzaamheid bij de gemeente Wageningen aan de gang te gaan?

Vanuit mijn onderzoek houd ik me bezig met de energietransitie. In deze functie kan ik concreet aan de slag met de uitvoering van ambitieus klimaatbeleid, iets wat ik heel belangrijk vind. Nu ik inmiddels bijna 10 jaar in Wageningen woon, voel ik me zeer betrokken bij de stad, dus ik werk graag mee aan de verduurzaming. Als beleidsmedewerker Klimaat en Duurzaamheid vervul je allerlei rollen, van aanjager tot vraagbaak en van coördinator tot handhaver; een uitdagende functie dus, waarin ik mezelf verder kan ontwikkelen.

Waar gaat je onderzoek over?

Duurzaam energie opwekken is stap één; het energiesysteem vervolgens in balans houden, zonder daarbij terug te hoeven grijpen op kostbare netverzwaring, of op gascentrales als back-up wanneer de zon niet schijnt en de wind niet waait, is een tweede, net zo belangrijke stap. Mijn onderzoek richt zich op de bijdrage van huishoudens aan dit vraagstuk. Hoe kunnen bewoners en energiecoöperaties bijdragen aan de slimme afstemming van energievraag aan het aanbod aan duurzame energie?

Als beleidsmedewerker bij gemeente Wageningen ga je je onder andere richten op bedrijven. Hoe verhoudt zich dat tot je PhD onderzoek over particulier verbruik / wat trekt je aan in bedrijven?

In deze tijd is het (zo ongeveer) vanzelfsprekend dat duurzaamheid onderdeel is van je bedrijfsvoering. Zeker als onderdeel van gesprekken. Maar vervolgens spelen er allerlei vragen. Wat is de juiste aanpak voor energiebesparing voor mijn bedrijf of gebouw? Is mijn dak geschikt voor zonnepanelen? Hoe vind ik de weg naar de juiste instellingen, bedrijven, subsidies, contacten, etc., om mijn verduurzaming van de grond te krijgen? Met wie kan ik samen optrekken?

Zulke vragen spelen ook bij huishoudens. Uit mijn onderzoek blijkt onder meer dat het vertrouwen in intermediaire partijen, die bewoners koppelen aan het energiesysteem via allerlei energieprojecten, een sleutelrol speelt. Vanuit mijn nieuwe rol interpreteer ik dat als: wees als beleidsmedewerker helder en betrouwbaar in het toepassen van de regels, doortastend en inclusief in het opzetten van projecten, en stel je vanuit je intermediaire rol faciliterend op. Ik heb heel veel zin om voor de bedrijven in Wageningen die functie te vervullen.

Wat vind je goed aan het huidige klimaatbeleid van gemeente Wageningen? Wat kan beter?

Mijn voorganger Ine Botman heeft zich keihard ingezet voor ambitieus en participatief klimaatbeleid. Erg goed vind ik onder andere dat het klimaatbeleid in Wageningen niet ‘top-down’, maar echt samen met Wageningse bedrijven, instellingen en bewoners is opgesteld. Wat beter kan? Ik denk dat wenog meer gebruik kunnen maken van de kennis en kunde van de WUR. Ook op het gebied van de energietransitie heeft de WUR inmiddels veel kennis in huis. Ik wil daar nog meer werk van maken.

Waar ga jij je voor inzetten binnen Wageningen?

De komende jaren moeten we flinke stappen maken met de energietransitie om de klimaatdoelen te halen, zeker op het gebied van energiebesparing en duurzame opwek. Er moeten zoveel mogelijk daken in Wageningen benut worden voor zonnepanelen. Maar ook panelen op land gaan we nodig hebben. Samen met mijn collega’s wil ik de realisatie faciliteren van kwalitatief hoogwaardige duurzame energieprojecten in Wageningen, waar bewoners en ondernemers, maar ook de biodiversiteit en het landschap wat aan hebben. Ook ga ik werk maken van de klimaatneutraliteit van de gemeentelijke organisatie zelf.

Hoe duurzaam ben je zelf in het dagelijks leven? Kun je daar voorbeelden van geven? 

Ik heb geen auto; ik heb me voorgenomen dat mijn eerste auto een elektrische zal zijn. En ik vlieg zo min mogelijk. Bestemmingen in Europa zijn prima te bereiken met de trein of met de bus. Die lange busritten hebben een slechte reputatie, maar met de bus naar Parijs of Hamburg is inmiddels een uitstekende optie – betrouwbaar, betaalbaar, duurzaam en comfortabeler dan je denkt. Probeer het maar eens!