Eind januari communicatiebijeenkomst Wageningen Klimaatneutraal

4 december 2018

We werken er hard aan om Wageningen in 2030 klimaatneutraal te krijgen. Om meer bedrijven, instellingen en inwoners te inspireren om ook een steentje bij te dragen, organiseren de gemeente en Wageningen Werkt Duurzaam (WWD) eind januari een bijeenkomst voor communicatiemedewerkers van klimaatpartners en participanten van WWD.

Tijdens de bijeenkomst schetsen we achtergrond en ambitie van Wageningen Klimaatneutraal en de rol van WWD, staan we stil bij klimaatpartners en de participanten van WWD en presenteren we een toolbox die Communicatiebureau De Lynx momenteel voor breed gebruik ontwikkelt. Komende week inventariseert De Lynx wie voor de communicatiebijeenkomst benaderd kan worden.

Heeft u ook interesse, neem dan contact op met Kirsten Jeurink, k.jeurink@delynx.nl.