Duurzaamheid centraal bij nieuwe college van B&W

26 april 2018

De nieuwe wethoudersploeg van Wageningen: Dennis Gudden (D66), Lara de Brito (GL), Peter de Haan (CU) en Anne Janssen (PvdA) | Foto Eric Wijnacker

Wageningen krijgt een nieuw college met GroenLinks, D66, PvdA en ChristenUnie. De wethouderskandidaten zijn Lara de Brito (GL), Dennis Gudden (D66), Anne Janssen (PvdA) en Peter de Haan (CU). Op zaterdag 26 april is het nieuwe coalitieprogramma vastgesteld. Groen, duurzaam en sociaal zijn daarin de sleutelwoorden. De installatie van het nieuwe college vindt plaats op maandagavond 14 mei aanstaande.

De onderhandelingen vonden plaats aan de hand van negen zogenaamde doorbraakdossiers: onderwerpen waarop het nieuwe college belangrijke stappen voorwaarts wil zetten. Wageningen klimaatneutraal in 2030 is één van de belangrijke ambities. De speerpunten van het nieuwe college sluiten goed aan bij het Klimaatplan van de Wageningse klimaatpartners. Zo wil het nieuwe college onderzoeken waar windmolens wenselijk en mogelijk zijn. Ook willen de nieuwe wethouders vaart maken met de gastransitie, waarbij ze het belangrijk vinden dat deze eerlijk en sociaal zal verlopen. Het college gaat werk maken van een circulaire economie, en wil de transitie naar emissieloze mobiliteit versterken. Er gaat veel aandacht naar duurzaam voedsel. Uiteraard wil de gemeente zelf op meerdere fronten het goede voorbeeld geven.

Het hele coalitieprogramma is te hier te vinden: https://www.wageningen.nl/Bestuur/Coalitievorming