Bouw zonnepark Haarweg van start

23 september 2021

Deze maand is begonnen met de bouw van het zonnepark aan de Haarweg in Wageningen. Het park wordt ongeveer 6,1 hectare groot en zal bestaan uit 11.855 zonnepanelen. Daarmee kunnen jaarlijks 2.250 huishoudens van duurzame stroom worden voorzien. Het zonnepark komt tussen de Haarweg en de Lawickse Allee in  Wageningen. Het is het eerste zonnepark in Wageningen.

Groen
Het project van LC Energy is, als alles volgens plan verloopt, eind oktober klaar voor gebruik. Rondom het park komen hagen met onder andere ruwe berk, zwarte els, boswilg, Gelderse roos, kardinaalsmuts, rode kornoelje, sleedoorn, sporkehout, wegedoorn, en vlier. Het hekwerk waar omwonenden mogelijk op uitkijken wordt begroeid met wintergroene Hedra. Op dit moment worden de laatste zaken afgerond om financieel te kunnen participeren in het zonnepark. Zodra alle relevante informatie bekend is, worden inwoners van Wageningen hier verder over  geïnformeerd.

Onderzoek
Zodra het zonnepark gereed is, start LC Energy samen met Wageningen University met twee onderzoeken. Het meteorologisch onderzoek is bedoeld om te kijken hoe lokale bewolking de prestaties van het zonnepark beïnvloedt. Achter enkele zonnepanelen worden sensoren geplaatst om de zoninstraling te meten. De onderzoekers meten op die manier de invloed van het weer op de opbrengst van zonnepanelen. Het tweede onderzoek vindt plaats samen met Stichting Het Levend Archief. Deze stichting zet zich in voor behoud van een verscheidenheid aan met  uitsterving bedreigde bijzondere planten. Om de paar rijen zonnepanelen wordt er een inheems kruidenmengsel ingezaaid uit de nationale zadencollectie. De stichting monitort vervolgens hoe deze soorten zich verspreiden binnen het zonnepark. Deze kennis kan worden gebruikt bij andere zonneparken die werken met zaden van de stichting.

Oktober
Het park levert eind oktober van dit jaar de eerste duurzame stroom. De werkzaamheden zullen naar schatting twee maanden duren. LC Energy is inmiddels een samenwerking aangegaan met Blue Elephant Energy voor de financiering van het project. Daarnaast is Goldbeck Solar geselecteerd voor de bouw van het zonnepark. Goldbeck Solar is een Duitse organisatie met inmiddels 20 jaar ervaring in het realiseren van grootschalige zonne-energie projecten.