Bijeenkomst: Videoconferencing voor klimaatpartners

18 februari 2019

Voor geïnteresseerde klimaatpartners en participanten van Wageningen Werkt Duurzaam organiseert gemeente Wageningen op 26 februari een informele bijeenkomst over videoconferencing. Het doel van de bijeenkomst is het uitwisselen van kennis en ervaring over videoconferencing en zo tips en ideeën opdoen. Komt u ook?

Enkele klimaatpartners gaven in een eerder gehouden enquête aan dat ze interesse hebben in videoconferencing. Wanneer videoconferencing meer gemeengoed wordt, kan er veel mobiliteit (ook vliegverkeer) worden vermeden.

Datum: dinsdag 26 februari om 16.30 uur
Locatie: Noldus, Nieuwe Kanaal 5, in de videoconference-ruimte

Er is geen programma. Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn:

  • Welke software is goed in te zetten bij videoconferencing (veelal gewoon Skype)?
  • Welke mogelijkheden?
  • Aparte ruimte inrichten?
  • Welke apparatuur?
  • Kosten?
  • Ervaringen en tips?

Wanneer u geïnteresseerd bent en wilt komen, geeft u dit dan door via: ine.botman@wageningen.nl.