Besluit gemeenteraad over Regionale Energiestrategie Regio Foodvalley

25 juni 2021

De Regionale Energiestrategie (RES) is een document waarin per regio afspraken staan over het opwekken van duurzame energie. Samen met acht andere gemeenten is Wageningen druk bezig geweest met het opstellen van de RES voor de regio Foodvalley. Op 14 juni heeft de gemeenteraad van Wageningen de RES Regio Foodvalley 1.0 vastgesteld. De Raad voegde wel drie moties en een amendement toe over het maximum aantal hectare landbouwgrond waarop duurzame energie met zonnepanelen opgewekt mag worden. Wat betekent dit voor de RES?

Regio Foodvalley en amendementen en moties

De RES is een regionale samenwerking. Een complex proces, waarbij bestuurders en ambtenaren uit de 8 betrokken gemeenten ieder woord gewikt en gewogen hebben. Ook een procesgroep van raadsleden was actief betrokken. Om de RES 1.0. voor de regio vast te stellen, moeten alle gemeenteraden uit de regio ieder afzonderlijk de tekst vaststellen. Omdat de RES Foodvalley een gezamenlijk document is van 8 gemeenten, kan gemeente Wageningen niet alleen besluiten om de RES aan te passen op basis van op basis van een amendement.

Hoe nu verder?

Het landelijk streven is dat alle 30 RES-regio’s in Nederland (die elk hun eigen RES 1.0 uitgewerkt hebben) de vastgestelde RES aanbieden aan het Rijk op 1 juli 2021. Helaas wordt door het amendement van de Wageningse Raad deze landelijke streefdatum niet meer haalbaar. Immers, alle betrokken partijen in de regio moeten dit amendement gaan bespreken, en besluiten of de RES van Regio Foodvalley wordt aangepast. Daarna gaat de eventueel aangepaste RES 1.0 weer terug naar de Wageningse raad (en mogelijk ook de andere raden) om opnieuw ter vaststelling voor te liggen. Hopelijk kan ondanks deze vertraging de RES 1.0 daarna snel definitief vastgesteld worden en kan de regio aan de slag!

Wil je meer weten over de Regionale Energiestrategie? Lees dan ook ‘Gemeenteraad-proeft-de-res-1-0’ of kijk het webinar met wethouder Peter de Haan terug.
Of wil jij ook eens een raadsessie online volgen? Kijk dan op de website: wageningen.raadsinformatie.nl naar de agenda. Op de avond waarop een ‘politieke avond’ gepland staat kan je op deze website live de video streamen, alsook alle stukken die besproken worden downloaden. Raadsessies zijn ook achteraf terug te kijken.