Warmtetransitie

Nederland stopt met het gebruik van aardgas. In 2030 sluit de gaskraan in Groningen. Gemeente Wageningen heeft de ambitie om rond deze periode warmte zonder aardgas op te wekken en over te stappen op duurzame energie. Op deze manier wordt tevens uitvoering gegeven aan het doel ‘Wageningen Klimaatneutraal in 2030’.

Aanpak warmtetransitie

Warmtevisie

Gemeente Wageningen pakt deze warmtetransitie in twee stappen op. In 2019 stelt ze een Warmtevisie op. In deze visie moet komen te staan hoe de transitie van fossiele warmte naar duurzame warmte globaal gaat verlopen. Voor alle wijken wordt een opzet gemaakt hoe dit kan worden uitgevoerd. De gemeente wil deze visie samen met inwoners opstellen omdat het een groot en moeilijke opgave is. Hier zijn de deskundigheid en betrokkenheid van inwoners hard nodig.

Warmtetransitieplan

In de periode 2019-2021 wordt de warmtevisie uitgewerkt tot een plan van aanpak: het Warmtetransitieplan. In dit plan wordt per wijk beschreven hoe de overstap van gas naar een duurzame energiebron gaat plaatsvinden. In het plan wordt vastgesteld welke wijken en gebieden het eerst worden aangepakt en volgens welk scenario.

Wijken al van start

Sinds 2017 zijn wijken al van start gegaan met de warmtetransitie, zoals Nude en de Benedenbuurt. In 2018 zijn de wijken Veerweg, Wageningen hoog en Hamelakkers gestart. Deze projecten zullen parallel aan het proces voor de warmtevisie en transitieplan worden voortgezet. Lees meer over de wijken in Wageningen die al actief zijn met de warmtetransitie.

Samenwerken aan warmtevisie

De gemeente wil de warmtevisie en het transitieplan zoveel mogelijk in samenwerking met bewoners, bedrijven en instellingen in Wageningen oppakken. Daarvoor worden bijeenkomsten georganiseerd waar iedereen kan meedenken over de overstap van gas naar duurzame energiebronnen en hierover advies krijgt.

Volgende bijeenkomst: 23 mei

Op donderdagavond 23 mei aanstaande is een bijeenkomst voor alle Wageningse wijken in het Pantarijn. Tijdens de bijeenkomst zal per wijk worden besproken welke randvoorwaarden er zijn en welke mogelijkheden er liggen om van het gas los te komen. Er zijn deskundigen die hierin kunnen meedenken. De gemeente zorgt voor gespreksleiding en verslaglegging. De uitnodiging voor de bijeenkomst zal op deze website worden geplaatst.

Meer informatie

Op elke 3e zaterdag van de maand staat de Warmtekraam op de markt in Wageningen. Hier kunt u inspiratie opdoen of uw ideeën achterlaten. Lees meer over de warmtetransitie in de huis-aan-huisbladen en op deze website.