Tarthorst

Voor de Tarthorst is nog geen initiatief. Woont u hier en wilt u samen met buurtgenoten en de gemeente nadenken over oplossingen voor uw wijk? Kom dan naar de bijeenkomst Warm Wageningen. Deze vindt plaats op donderdagavond 23 mei aanstaande  in het Pantarijn. Tijdens de bijeenkomst zal per wijk worden besproken welke randvoorwaarden er zijn en welke mogelijkheden er liggen om van het gas los te komen. Er zijn deskundigen die hierin kunnen meedenken. De gemeente zorgt voor gespreksleiding en verslaglegging. Lijkt dit u wat? Probeer dan vooral ook buurtgenoten hier mee naar toe te krijgen! De uitnodiging en aanmeldknop voor de bijeenkomst zal op deze website worden geplaatst.