Nude – Al actief

Nude bordje

Wat is een wijk van de toekomst?

Een  ‘Wijk van de Toekomst’ is voorbereid op veranderingen op het gebied van wonen, werken en samenleven die zich de komende 25 jaar voordoen. Voor de Nude staan de komende jaren een flink aantal werkzaamheden op het programma. Daarom ontstond bij een groot aantal partijen, de gemeente, de Woningstichting, een beheerder van Vereniging van Eigenaren, Solidez en netbeheerder Liander de behoefte om de plannen en agenda's over elkaar te leggen en te gaan verbinden met wensen en dromen van bewoners en ondernemers van de Nude.

Hoe past de aardgastransitie hierin?

Het huidige aardgasnet in de Nude is verouderd. Eigenlijk zou het over een aantal jaar vervangen moeten worden. Liever doen we dat niet meer. In Nederland is namelijk een energietransitie aan de gang. Sinds de jaren '60 koken en stoken we op aardgas. Maar het verbranden van aardgas zorgt voor uitstoot van broeikasgas, en dat zorgt ervoor dat de aarde opwarmt. Om ervoor te zorgen dat de aarde bewoonbaar blijft voor onze kinderen en kleinkinderen willen we stoppen met het verstoken van aardgas. Woningen kunnen ook op andere, duurzamer, manieren verwarmd worden.

In de Nude komen een aantal andere grote werkzaamheden aan. De riolering moet vervangen worden. De afvalinzameling is verouderd. Het groen eigenlijk ook. De woningstichting gaat groot onderhoud plegen. En dan is er dus ook nog dat oude gasnet. Als we onze plannen op elkaar, en op de wensen van bewoners, afstemmen dan kan Nude echt wijk van de toekomst worden!

Meer over de aanpak in de Nude

De aanpak om de Nude te maken tot een gezonde, groene wijk waar het prettig wonen is, is gebaseerd op een aantal zoals bouwen aan verbondenheid, respect voor ieders waarde inbreng en al doende leren wat goed werkt. Alle uitgangspunten staan aangegeven in deze presentatie.

Bij al het werk zijn meerdere partijen betrokken in verschillende werkgroepen. U vindt ze allemaal in dit schema.

De Metrokaart NudeToekomst maakt duidelijk wat er de komende jaren moet gebeuren en wie wat doet.

Ik woon in de Nude, hoe blijf ik op de hoogte?

Het laatste nieuws leest u in de nieuwsbrief van mei 2018. Wilt u de nieuwsbrief rechtstreeks ontvangen, stuur dan een e-mail aan nieuwsbrief.nude@gmail.com

In onderstaande editie van 'Proef Wageningen' staat op p 54/55 het artikel 'Alle wijken van het gas af', de Nude en de VvE Nolensstraat komen hier in voor.

 

 

Wilt u de nieuwsbrief rechtstreeks ontvangen, stuur dan een e-mail aan nieuwsbrief.nude@gmail.com Nieuwsbrief van mei 2018 
In opdracht van bewonerscommissie Kleurrijk Nude deed een groepje studenten van Wageningen Universiteit onderzoek naar hoe huurders aankijken tegen de toekomstige energievoorziening in de Nude. Bekijk de resultaten van dat onderzoek .  

Op dinsdag 28 november 2017 was er een eerste startbijeenkomst in het huis van de wijk. De opbrengsten van deze avond zijn grafisch weergegeven in de volgende presentatie Opbrengst startbijeenkomst 28 november 2017   Op deze avond gaven zo'n 40 bewoners zich op om in één van de verschillende werkgroepen aan de slag te gaan met één van de thema's van Nude Toekomst.

In het najaar van 2018 zijn de volgende bijeenkomsten gepland:

  • 22 september 2018, Burendag en buurtfeest. Nude Toekomst is aanwezig op de buurtbraderie
  • 9 oktober 2018, Werkbijeenkomst Nude Toekomst in Huis van de Wijk, 17.30-20.30 uur
  • 11 december 2018, Werkbijeenkomst Nude Toekomst Huis van de Wijk, 17.30-20.30 uur

 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u, afhankelijk van het onderwerp, terecht bij;

Carla Onderdelinden, procesbegeleider Wijk van de Toekomst, carla@transitiereizen.nl 06-37553536

Maartje Bulkens, bewonerscommissie Woningstichting,  kleurrijknude@gmail.com  Of via de facebookpagina https://www.facebook.com/KleurrijkNude-

Jacqueline Annema, woonconsulent de Woningstichting, ja@dewoningstichting.nl 0317-471 684

Sanne Meelker, gemeente Wageningen sanne.meelker@wageningen.nl 0317-492922