Benedenbuurt (‘struiken’ deel) – Al actief

In het nieuws

  • Theo de Bruijn is geïnterviewd voor een artikel in het SER_Magazine van september 2018.
  • Aanjager Wanka Lelieveld won op 10 oktober 2018 van dagblad Trouw de Aanmoedigingsprijs voor een opvallend lokaal groen initiatief in het kader van de Duurzame 100. Een delegatie van de wijk was op de Dag van de Duurzaamheid bij de uitreiking van de prijs aanwezig in Pakhuis De Zwijger. Op Youtube is een kort filmpje te zien van de uitreiking.
  • 1 oktober 2018: de Benedenbuurt is Proeftuin Aardgasvrije Wijk. Samen met 26 andere wijken is De Benedenbuurt in Wageningen aangemerkt als Proeftuin Aardgasvrije wijk door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dat betekent dat deze wijk de komende jaren veel (financiele) ondersteuning mag verwachten om de warmtetransitie te realiseren. Zie ook De Gelderlander.
  • 30 juni 2018: de Benedenbuurt is uitgebreid aan bod geweest in de uitzending van EénVandaag. Hier kunt u de uitzending terugzien.

Benedenbuurt van het gas af

In de Benedenbuurt zoeken buurtbewoners al sinds 2016 samen met de Gemeente en de Woningstichting naar manieren om deze buurt in de toekomst niet langer afhankelijk te laten zijn van aardgas. Concreet wordt er onderzocht of en hoe er een collectief warmtenet gerealiseerd kan worden. Met dit warmtenet kunnen de huizen van duurzame warmte voorzien worden. De buurtbewoners hebben zich verenigd in de coöperatie Warmtenet Oost Wageningen (WOW) zodat de belangen van de bewoners effectief behartigd kunnen worden.

Met dit initiatief loopt de Benedenbuurt voorop in de warmtetransitie voor de gebouwde omgeving. Er zijn in Nederland enorm veel buurten zoals deze en die staan allemaal voor dezelfde uitdaging. Door voorop te lopen zorgt de Benedenbuurt ervoor dat er een oplossing komt die ècht past bij deze buurt. Tegelijkertijd wordt er  veel geleerd wat toepasbaar is in al die andere buurten in Wageningen en de rest van Nederland. Daarom krijgt de buurt in dit proces ondersteuning van de Gemeente Wageningen, de Woningstichting, Provincie Gelderland, en de Rijksoverheid.

Waarom een warmtenet?

De directe aanleiding voor het idee van het warmtenet is dat de gemeente vanaf 2019 de riolering en bestrating in de Benedenbuurt wil vervangen vanwege de ouderdom hiervan. Gezien de grootte van die ingreep maakt dit de aanleg van een warmtenet relatief eenvoudig. Ook het aardgasnet van de Benedenbuurt is verouderd. Een warmtenet kan voorkomen dat er een nieuw aardgasnet aangelegd moet worden.

Veel huiseigenaren hebben de afgelopen jaren al de nodige stappen gezet om hun huis beter te isoleren. Ook de Woningstichting heeft vrij recent de bestaande woningvoorraad verduurzaamd. De aard van de huizen in het projectgebied staat echter niet toe dat ze eenvoudig geschikt te maken zijn voor een individuele warmtepomp. Hiervoor zou voor elk huis een kostbare en zeer ingrijpende verbouwing nodig zijn. Realistischer is het om ervoor te zorgen dat alle woningen in de loop van de tijd in ieder geval over spouwmuur- dak- en vloerisolatie beschikken en tevens over HR++ glas. Hiermee wordt flink energie bespaard, maar niet genoeg om individueel van het gas af te gaan. Met behulp van een duurzaam warmtenet kan dat wel. Daarbij biedt dit de mogelijkheid om ook nu al over te stappen. Isoleren kan iedereen doen op zijn of haar eigen tempo en op natuurlijke momenten (zoals een verhuizing).

Er is nog veel onduidelijk: welk temperatuurbereik moet het warmtenet precies hebben? Hoe zorgen we ervoor dat het warmtenet 'meegroeit' met steeds energiezuiniger huizen? Wat is de meest geschikte duurzame bron voor onze buurt? Er wordt volop samengewerkt met experts en onderzoeksbureaus om deze en andere vragen verder uit te werken.

Al veel betrokken buurtbewoners én werkgroepen

Een groeiende groep buurtbewoners bundelt tijd, kennis en ervaring om dit initiatief tot een succes te maken. In november 2017 en juni 2018 zijn er brede bijeenkomsten georganiseerd waarvoor alle bewoners zijn uitgenodigd. Sinds november 2017  worden huis-aan-huis en email-nieuwsbrieven verspreid om geïnteresseerden op de hoogte te houden. In juni 2018 hebben maar liefst 44% van de bewoners een ondersteuningsverklaring getekend, wat betekent dat het initiatief breed wordt gedragen in de buurt. Er zijn diverse werkgroepen die zich hebben vastgebeten in specifieke onderwerpen en sinds het begin van 2018 wordt er vrijwel wekelijks overlegd door een kerngroep van bewoners.

Om het groeiende initiatief een passende vorm te geven is er in augustus 2018 een buurtcoöperatie opgericht. Deze coöperatie versterkt de positie van de buurt in onderhandelingen met andere partijen en maakt het mogelijk om de bewonerswerkgroepen aan te sturen en opdrachten te geven aan onderzoeksbureaus. De organisatie en invulling van de coöperatie is op dit moment in volle gang.

Naast een intensieve samenwerking ìn de buurt is er ook regelmatig contact met andere vooroplopende buurten in Nederland en daarbuiten. Er wordt veel samengewerkt via platforms als HierOpgewekt, ODEdecentraal, het Gelders EnergieAkkoord en Energie Samen.

Projectgebied

Omdat de aanleg van het warmtenet gekoppeld is aan de rioolvervanging, is het projectgebied ook bepaald door de rioolwerkzaamheden. Het gaat om het deel van de Benedenbuurt binnen het vierkant Diedenweg, Geertjesweg, Postjesweg en Ritzema Bosweg.

Binnen dit gebied staan ongeveer 490 woningen: 170 sociale huurwoningen, 210 grondgebonden koopwoningen (vooral 2-onder-1-kap) en 110 appartementen verdeeld over 18 VVE's. Het grootste deel is gebouwd in de jaren 1940 en '50. Oorspronkelijk werd er vooral met kolen verwarmd; dit was nog voordat Nederland massaal overstapte op aardgas!

Vragen en Contact

De initiatiefnemers vinden het belangrijk dat de zoektocht naar een alternatieve energievoorziening voor de Benedenbuurt zo open en transparant mogelijk gebeurt. Daarom nodigen we alle buurtbewoners uit om aan te sluiten en mee te doen. Ook wordt er zoveel mogelijk informatie gedeeld via deze webpagina. Alleen op deze manier blijft het een project van de hele buurt.

Heeft u een vraag of wil u meedenken? Klik dan op 'contact' hieronder om te zien met wie u het beste contact kunt zoeken.