Mijn VvE

Nude een VvE rechtop

Als u in een appartementencomplex woont kan energie besparen ook best ‘complex’ zijn. Voor veel maatregelen (dakisolatie, zonnepanelen) is immers een besluit van de vergadering nodig. Wageningen heeft 173 VvE’s met daarin 2276 woningen. Veel van die VvE’s hebben nog een energielabel E, F of zelfs G. Werk aan de winkel dus. De gemeente Wageningen en haar partners helpen u er graag bij!

Energieloket voor VvE’s

Heeft u vragen over de verduurzaming van uw VvE dan kunt u terecht bij het Energieloket uw VvE-beheerder of de gemeente (0317-492922).

 

Subsidie voor energieplan

per 1 januari 2017 kunnen VvE’s bij de provincie Gelderland subsidie aanvragen voor een onderzoek naar energiebesparing. Meer hierover leest u hier.  Wij adviseren VvE’s die hier gebruik van willen maken zich eerst door gemeente te laten voorlichten (0317-492922).

Forse energiebesparing bij VVE’s mogelijk

De gemeente begeleidt vanaf 2016 samen met Energiesprong en Bakker VvE beheer VvE’s in energierenovaties met een grote ambitie. De VvE aan de Nolensstraat in de Nude doet de aftrap in dit nieuwe project. Zodra er nieuws is over hun proces melden wij dat hier. Ondertussen zijn wij op zoek naar meer VvE’s met ambitie. Neemt u gerust contact op met de gemeente (0317-492922).

In deze brochure vindt u voorbeelden van VvE’s waar het gelukt is om fors op energie te besparen. Sommige lukt het zelfs tot 80% te besparen. VvE ‘Lindenhove’ in Apeldoorn is hier een voorbeeld van. In dit krantenbericht en deze folder leest u daar meer over.

 

Vve Nolenstraat in Nude      Adviseurs van de Energiesprong, een eigenaar en een medewerker van Bakker VvE beheer bij de bouwkundige scan van VvE de Nolenstraat.
VvE Nolensstraat in de Nude
Energiesprong, een eigenaar en Bakker VvE beheer bij de bouwkundige scan in VvE Nolensstraat

Overige subsidies en leningen voor VvE’s

Er is een landelijke VvE Energiebespaarlening lening. Daarnaast is de Subsidie energiebesparing eigen huis waar ook  VvE’s gebruik van kunnen maken.  Wilt u een snelle en korte uitleg van zowel de lening als de subsidie kijk dan naar deze presentatie vves-verduurzamen-wageningen.

Presentaties Informatieavond Energiebesparen voor VvE’s 10 november 2016

Op 10 november was er een informatieavond energiebesparen voor VvE’s in café Loburg. De presentatie die die avond is gegeven door Marianne Nevens van Energiesprong en Bakker VvE beheer vind u hier; VvE’s-verduurzamen-wageningen

Rendabele businesscase voor zonnepanelen op uw VVE dichterbij!

Via de Regeling Verlaagd Tarief is investeren op de gemeenschappelijke elektriciteitsmeter van een VvE mogelijk. Ook als er op die meter nauwelijks verbruik is. Met de regeling kunnen VVE’s een systeem realiseren op de gemeenschappelijke meter en kunnen VvE leden voor de teruglevering op die meter individueel de energiebelasting  via het energiebedrijf laten salderen. Sinds begin 2016 is het tarief hiervoor gelijkgetrokken met de normale salderingsregeling voor particulieren. Een VvE lid krijgt nu dus ook 100% van de energiebelasting terug.  De energiebelasting in de eerste zone wel verlaagd van 12 maar 10 eurocent/kWh excl. BTW.

Per saldo is vanaf begin 2016 de waarde van zonnestroom voor VvE-leden dus  €0,10/kWh excl. BTW (€0,12 incl. BTW) plus de opbrengst van de stroom zelf, in totaal circa €0,16/kWh. Daarmee is een rendabele business case voor VvE’s in ieder geval dichterbij gekomen.

Toch blijft het best complex voor een VvE om dit allemaal te regelen. Met name het maken van afspraken met een of de energieleverancier(s) voor de verrekening van het verlaagd tarief is complex als niet alle leden naar dezelfde leverancier (willen) over stappen.

VvE’s met meer dan 50 leden kunnen aanvullend gebruik van subsidie van de provincie Gelderland waarmee tot maximaal 20% van de investering gefinancierd kan worden. Daarmee is de business case zeker wel rond te maken.