Aanmoedigingsprijs Trouw voor Benedenbuurt

16 oktober 2018

 

Wageninger Wanka Lelieveld, aanjager van het initiatief om de Benedenbuurt ‘aargasloos’  te maken, ontving op 10 oktober van dagblad Trouw de Aanmoedigingsprijs  voor een opvallend lokaal groen initiatief.  Een groep bewoners uit de Benedenbuurt was op de Dag van de Duurzaamheid (10 okt) aanwezig toen hij de prijs in ontvangst nam in Amsterdam .

Wanka Lelieveld gaf aan blij te zijn met de Aanmoedigingsprijs. ”Dit is een mooie beloning voor het pionierswerk. Wat we hier kunnen, kunnen ze elders hopelijk ook.”

De bewoners van de Benedenbuurt steken samen veel tijd in hun project om een warmtenet te realiseren  in de wijk.  Ze houden elkaar op de hoogte via in whatsappgroepen, nieuwsbrieven en treffen elkaar in werkgroepen en bewonersbijeenkomsten. Eind augustus is er ook een officiële energiecoöperatie opgericht: Warmtenet oost Wageningen (WoW).

Lees meer over de aanpak van de bewoners op de pagina over de Benedenbuurt.