Regelgeving en energiebesparing

Het Activiteitenbesluit

Bedrijven en instellingen zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Het gaat hierbij om gebouwen met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m3 aardgas of aardgasequivalenten (Aeq).

In het Activiteitenbesluit, art. 2.15 is de verplichting beschreven dat in dergelijke gebouwen alle maatregelen zijn genomen met een terugverdientijd van 5 jaar of korter. De terugverdientijd is afhankelijk van vele factoren waaronder de energieprijs. Om discussies te vermijden zijn ter verduidelijking erkende maatregelen aangewezen per bedrijfstak.

Bij een bedrijf dat kan laten zien dat er is voldaan aan deze erkende maatregelen zal het bevoegd gezag ervan uitgaan dat er voldaan is aan de besparingsverplichting uit het activiteitenbesluit.

De lijst met erkende maatregelen voor 2017 per bedrijfstak kunt u hieronder vinden.

De lijst met erkende maatregelen voor kantoren (pdf):

 

 

 

De lijst met erkende maatregelen in gebouwen voor zorg en welzijn (pdf):

 

 

 

De lijst met erkende maatregelen in onderwijsgebouwen (pdf):

 

 

 

Wilt u meer weten?

>>Op deze pagina van het RVO vindt u meer informatie over het Activiteiten besluit en energiebesparing.

>>Het Activiteiten besluit per 1-1-2017 vindt u hier.

Energie efficiency richtlijn (EED)

De Energie-Efficiency Richtlijn (EED) is gericht op de Europese doelstelling om in 2020 20% minder energie te gebruiken. Binnen deze richtlijn zijn 2 verplichtingen opgenomen die betrekking op uw bedrijf zouden kunnen hebben:

  • De uitvoering van een energie audit voor grote ondernemingen
  • De kostenbatenanalyse bij nieuwbouw en renovatie van grotere stookinstallaties

Energie auditaudit stappenplan RVO

De energie-audit is een systematische, vierjaarlijkse aanpak met als doel informatie te verzamelen over het actuele energieverbruik van een onderneming. De aanpak is bedoeld om mogelijkheden voor kosteneffectieve energiebesparing te signaleren en te meten.

De energie-audit is van toepassing op ondernemingen waar meer dan 250 personen werkzaam zijn of met een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen en een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen. Wilt u weten of de auditplicht op uw bedrijf van toepassing is? Klik dan eens op het stappenplan aan de rechterkant (.pdf):

>> Op de RvO pagina over audits kunt u meer lezen over de energie audits en audit plicht.

Kostenbatenanalyse

Bij de kostenbatenanalyse (KBA) betreft het bedrijven die voornemens zijn om een ingrijpende renovatie of nieuwbouw van een stookinstallatie te doen met een vermogen van 20MW of meer.

De KBA dient er toe om de kosten en de baten te berekenen van de geplande situatie (nieuwbouw of ingrijpende renovatie) in vergelijking met hoogrenderende warmtekrachtkoppeling en de aansluiting op een warmte- of koudenet.

>> U vindt op deze RvO website meer informatie over de kostenbatenanalyse.