Aanmelden bijeenkomst warmtetransitie bedrijven Business & Science Park e.o. op 27 maart

Op 27 maart a.s. van 12:00 - 14:00 uur organiseren de gemeente en Wageningen Werkt duurzaam een lunchbijeenkomst voor bedrijven en gebouweigenaren op het Business & Science Park e.o. Hoe kunnen de bedrijven op termijn van het gas af?

Op 27 maart gaan we met u in gesprek over de transitie naar duurzame warmte. Wat zijn voor u en uw bedrijf belangrijke randvoorwaarden voor aansluiting op een warmtenet? Aan welke informatie heeft u in dit kader behoefte? En welke maatregelen neemt u al (voorbeelden?) Wageningen Werkt Duurzaam licht ook toe welke ondersteunings- en financieringsmogelijkheden er zijn voor Wageningse bedrijven en wat de status is van de nieuwe wettelijke informatieplicht voor bedrijven m.b.t. energiebesparing.

Locatie: Alfa accountants en adviseurs Agro Business Park 85 6708 PV Wageningen

______________________________________________________________________________________________________