Beste lezer,

Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van stichting Wageningen Werkt Duurzaam. Wageningen Werkt Duurzaam – opgericht door ondernemersvereniging Wagenings Ondernemers Contact (WOC) – is een netwerk voor bedrijven in Wageningen die duurzamer willen ondernemen. De stichting ondersteunt bedrijven, organiseert kennisuitwisseling en zet projecten op om Wageningse bedrijven en instellingen te helpen om energiezuiniger, groener en meer circulair te werken. In Wageningen kunnen we verschil maken door hierin samen te werken. Word ook participant en meld uw organisatie aan via het aanmeldformulier!

Met vriendelijke groeten
Frank Zegers, bestuurder en energiecoach Wageningen Werkt Duurzaam

Mede namens de raad van toezicht:
Louise Vet, NIOO
Peter Booman, WUR
Lucas Noldus, Noldus Information Technology

---
on op bedrijfsdak plaatje

Wageningen Werkt Duurzaam, de gemeente Wageningen en adviesbureau Econnetic starten een project waarbij zonnepaneleninstallaties op verschillende daken worden gebundeld tot één grootschalig project. Hierdoor gaan de inkoopkosten omlaag, komt het project in aanmerking voor goedkope projectfinanciering en worden ondernemers volledig ontzorgd. In Veenendaal is deze aanpak zeer succesvol gebleken en doen tientallen bedrijven inmiddels mee. Dakeigenaren kunnen ervoor kiezen om het dak beschikbaar te stellen voor het plaatsen van zonnepanelen, zonder dat zij een investering hoeven te doen. Ook kan de ondernemer ervoor kiezen om wel te investeren en daarmee een interessant rendement behalen. In beide gevallen wekt de dakeigenaar duurzame zonnestroom voor eigen gebruik op. Op 7 december a.s. om 16:00 uur wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd.

Meer lezen.

---

Aan de slag met energie besparen!

Meld u aan voor een Energie Quickscan

Een energiecoach van Wageningen Werkt Duurzaam komt bij u langs en:

• Brengt de huidige situatie van uw bedrijf in beeld.

• Geeft aan met welke maatregelen u uw bedrijf energiezuiniger en kostenefficiënter kunt maken.

• Vraagt vrijblijvende offertes voor maatregelen voor u op (als u dat wenst).

• Geeft een EPK (Energie Prestatie Keur) af. Hiermee kunt u aantonen dat u aan de wettelijke verplichtingen voor energiebesparing voldoet.

De Energie Quickscan kost €90. Dit najaar kunnen we de Quickscan dankzij een bijdrage van de provincie Gelderland kosteloos aanbieden.

Meld u nu aan voor de Energie Quickscan!

---

De ondernemersvereniging van het Business & Science Park Wageningen en stichting Wageningen Werkt Duurzaam hebben in juni een startbijeenkomst voor een energieplatform op het bedrijventerrein georganiseerd. De eerste bedrijven zijn in samenwerking met de eigenaren inmiddels aan de slag gegaan om de energieprestatie van hun pand te verbeteren.

Meer lezen.

---
Een gezonde en aangename leefomgeving door vergroening van bedrijven en bedrijfsterreinen

Voor het creëren van gezonde en een duurzame leefomgeving is groen in de buitenruimte essentieel.  Groen in de buitenruimte speelt een belangrijk rol als het gaat om het creëren van een prettige omgeving voor medewerkers en klanten, het verbeteren van biodiversiteit en om klimaatadaptatie (vertraagde hemelwaterafvoer, voorkomen hittestress, CO2 opname). Binnen Wageningen Werkt Duurzaam is een werkgroep opgestart van enkele enthousiaste ondernemers en instellingen die dit thema op de agenda gaan zetten. Interesse? Stuur ons een email.

Meer lezen.

---