Leges

Gemeente Wageningen wil zonne-energie stimuleren en de raad heeft om die reden besloten tot (gedeeltelijke) vrijstelling van leges bij de aanvraag van een vergunning.

Vergunningplichtige kleine systemen op eigen terrein en voor eigen gebruik tot een maximum van 15 kWp zijn geheel legesvrij. Dit is bij ongeveer 50 à 60 panelen. Voor overige vergunningsplichtige zonne-energiesystemen is 50% vrijstelling van de kosten tot een maximum van €10.000. Daarnaast krijgt de initiatiefnemer uitstel van betaling tot de aanvang van de bouw. Als het systeem uiteindelijk niet wordt geplaatst, als bijvoorbeeld de vergunning of de financiering niet rondkomt, hoeven de initiatiefnemers de kosten niet te betalen.

De vergunningsplicht blijft wel bestaan, inclusief de benodigde toetsing door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) en de verplichting tot het uitvoeren van eventuele benodigde onderzoeken in het kader van de vergunningaanvraag.