Financiering

De mogelijkheden om een zonneveld te financieren hangt af van de grootte van het systeem en of u een groot- of een kleinverbruikaansluiting heeft.

Kleine veldsystemen:

Als u op eigen terrein en klein veldsysteem wilt realiseren en u heeft een kleinverbruikaansluiting (aansluiting tot en met 3X80A), dan kunt u gebruik maken van de salderingsregeling. Salderen is het kunnen verrekenen van zelf opgewekte stroom met zonnepanelen, met de ingekochte stroom tegen inkoopprijs inclusief energiebelasting. Daarnaast kunnen particulieren de BTW terug vragen over de aanschaf van de zonnepanelen door als BTW-ondernemer aangemerkt te worden. Bent u al ondernemer dan wordt verzocht contact op te nemen via de belastingtelefoon. Ga voor BTW teruggave naar de website van de belastingdienst: website Belastingdienst.

Grote veldsystemen

Wilt u een veldsysteem realiseren met een vermogen groter dan 15 kWp en met een grootverbruikaansluiting (aansluiting groter dan 3X80A) dan kunt u een aanvraag indienen voor een SDE+ subsidie (Stimulering Duurzame Energie). Bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie gaan produceren, kunnen gebruik maken van deze subsidieregeling SDE+.  Met de SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. De SDE+ vergoedt het verschil tussen de kostprijs van grijze stroom en duurzaam opgewekte stroom. De subsidie wordt toegekend voor een vaste periode (15 jaar) waarbij de subsidie jaarlijks wordt uitbetaald op basis van de werkelijke hoeveelheid opgewekte zonnestroom. Voor de aanvraag van een SDE+ subsidie is een reeds verstrekte omgevingsvergunning verplicht. Ga voor meer informatie naar de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO): website RVO

Postcoderoosregeling

Met de postcoderoosregeling kunnen energiecoöperaties ook veldsystemen realiseren. Met deze regeling krijgen leden (die in een bepaald postcodegebied wonen van de zonnecentrale) van een coöperatie een energiebelastingkorting op zijn of haar energienota voor lokaal en duurzaam opgewekte elektriciteit. Deze regeling is geschikt voor alle veldsystemen, groot of klein. Voor meer informatie over deze regeling ga dan naar de website van Postcoderegeling: website Postcoderegeling