Zonnevelden

Om gemeente Wageningen in 2030 klimaatneutraal te laten zijn is door de gemeente in beeld gebracht hoeveel zonne-energie er gerealiseerd moet worden voor de opwek van duurzame energie. Naast dat alle daken moeten worden voorzien van zonnepanelen is er ook nog minimaal 33 hectare aan zonnevelden nodig.

 foto zonnepark Ouddorp aan Zee

Bij het ontwerpen van zonneveldsystemen is het noodzakelijk dat er wordt gekeken naar zaken als ligging, grootte, omliggende schaduweffecten, landschappelijke inpassing en afstand tot het (openbaar) netwerk. Voor zowel kleine systemen (eigen terrein ten behoeve van eigen stroomverbruik) als voor grote systemen (zonne akker) is een omgevingsvergunning nodig. Ga voor de aanvraag van een omgevingsvergunning naar de website van de gemeente Wageningen: www.wageningen.nl.

Voor meer informatie op het gebied van initiatieven voor zonnevelden, financiering van zonnevelden en (gedeeltelijke) vrijstelling van leges kijkt u links op de menubalk.