Zonne-energie

De zon is een onvoorstelbaar krachtige energiebron. Concreet: de aarde ontvangt in een uur meer energie van de zon dan wij als mensheid in een jaar verbruiken. Het is de uitdaging voor de mens om deze energie beter te benutten. Met zonnepanelen en zonneboilers kunnen we energie van de zon omzetten in voor de mens nuttige vormen van energie, namelijk elektriciteit en warmte. Klik voor meer technische informatie over elk zonnesysteem links in de menubalk.

Check uw dak op de zonatlas!

Denkt u na over het plaatsen van zonnepanelen en wilt u weten of uw dak geschikt is? Dat kunt u heel eenvoudig bekijken op de website van Zonatlas www.zonatlas.nl. Op deze interactieve website kunt u met één muisklik zien of uw dak geschikt is voor zonne-energie. Door uw adres in te voeren, ziet u wat de hoeveelheid zonnestraling op uw dak is, de zonne-energieopbrengst in kWh, wat de geschatte kosten hier van zijn en wat de terugverdientijd is. U hoeft zelf geen gegevens in te vullen, alle benodigde gegevens zijn reeds door de zonatlas in kaart gebracht.

Zonne-energie