Monumenten

Als u in een monument woont of in beschermd stadsgezicht moet u voor het plaatsen van zonnepanelen op uw dak een vergunning aanvragen. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt vervolgens of de zonnepanelen mogelijk zijn op uw woning. De gemeente Wageningen brengt hier echter geen leges voor in rekening.

Wilt u een omgevingsvergunning voor zonnepanelen op een monument aanvragen?

Ga dan naar de website van de gemeente Wageningen: www.wageningen.nl