Financiering

Er bestaan verschillende financiële regelingen voor de aanschaf van zonnepanelen en zonneboilers. Ook als u geen middelen heeft voor de startinvestering bestaat de mogelijkheid voor een aantrekkelijke lening.

Subsidie

Er bestaat alleen een subsidieregeling voor de aanschaf van een zonneboiler (warmte). Voor zonnepanelen (elektriciteit) is er geen subsidie beschikbaar. Tot 2021 kun je subsidie krijgen als je een zonneboiler koopt. Het bedrag hangt af van het type zonneboiler en ligt in 2017 globaal tussen de 750 en 2.000 euro. Met deze subsidie wordt duurzaam warm water nog aantrekkelijker! Op de website van Milieucentraal leest u meer over deze regeling en hoe u hiervoor in aanmerking komt.

website Milieucentraal

Lening

U kunt een geldbedrag lenen tegen een aantrekkelijke rente voor het investeren in zonnepanelen en zonneboilers uit het Nationaal Energie Bespaarfonds. Voor zonneboilers kun je het gehele bedrag lenen en voor zonnepanelen maximaal 75% in combinatie met nog een andere energetische maatregel in je huis. Bezoek de website van de energiebespaarlening voor alle informatie.

website Energiebespaarlening

Salderingsregeling zonnepanelen

Zonnepanelen wekken juist in de zomer veel elektriciteit op dat wordt teruggeleverd aan het net terwijl een huishouden  juist in de winter meer elektriciteit verbruikt. Door de salderingsregeling kan een huishouden de opgewekte zonne-energie in de zomer in mindering brengen van de verbruikte energie in de winter. Op uw energierekening staat hoeveel stroom u geleverd heeft gekregen van uw energieleverancier. Dat staat vermeld in kWh. Daarvan wordt de energie die u heeft teruggeleverd afgetrokken. Deze aftreksom heet salderen. Dit is inclusief belastingen en dit gebeurt automatisch.

BTW terug vragen aanschaf zonnepanelen

Particulieren kunnen de BTW terug vragen over de aanschaf van de zonnepanelen door als BTW-ondernemer aangemerkt te worden. U voldoet aan de voorwaarden als u regelmatig en tegen vergoeding stroom levert aan uw energiebedrijf. Het gaat hierbij om een kleinverbruikersaansluiting (max 3x80A).

Voor het kunnen terugvragen van de BTW moet u zich bij de Belastingdienst aanmelden als ondernemer. U moet dan ook BTW over uw geleverde (aan uw energiebedrijf) en zelf gebruikte zonnestroom afdragen aan de Belastingdienst. De afdracht van BTW van geleverde en gebruikte zonnestroom hangt af van de grootte van het zonnestroomsysteem.

Milieu Centraal heeft een handig stappenplan opgesteld voor het terugvragen van de BTW.

website Milieucentraal

VVE’s

Voor Vereniging van Eigenaren (VVE) is de ‘Regeling Verlaagd Tarief’ mogelijk voor de realisatie van zonnepanelen op het appartementencomplex. Ga naar VVE in de linker menubalk voor meer informatie of klik op de volgende link: VVE