Subsidies

SDE+ Subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie

Bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren, kunnen gebruik maken van de subsidieregeling SDE+. Deze subsidieregeling is bedoeld voor hernieuwbare energietechnieken en is onderverdeeld in de categorieën Biomassa, Geothermie, Water, Wind (land, meer en dijk) en Zon. Om in aanmerking te komen voor deze subsidie moet het vermogen van de zonnestroominstallatie groter zijn dan 15 kWp op een grootverbruikaansluiting. Het betreft een exploitatiesubsidie. Op de website van Wageningen Werkt Duurzaam leest u hier meer over: website wageningen werkt duurzaam

ISDE – Investeringssubsidie Duurzame Energie

Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunnen bedrijven en particulieren een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van duurzame warmtesystemen als zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. Het betreft een investeringssubsidie. Meer informatie op de ISDE pagina van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO). Lees hier meer over de ISDE: website RVO

Schermafbeelding 2016-04-25 om 21.11.22

Fiscale regelingen

EIA – Energieinvesteringsaftrek

De EIA is een fiscale aftrekregeling. Via de EIA-regeling kunt u energiebesparend investeren met fiscaal voordeel of innovatieve, energiezuinige producten gemakkelijker op de markt brengen. Naast de afschrijving mag u van deze investeringen een extra bedrag aftrekken van de winst. Voor de winst over 2014 en 2015 is dit bedrag 41,5% van de investering (aanschaf- en voortbrengingskosten) en voor de winst over 2016 is dit bedrag 58% van de investering. Voor 2017 is de aftrek 55,5%. Ga voor meer informatie naar de website van RVO: website EIA

Check met onderstaande infographic of u aanspraak maakt op fiscaal voordeel (pdf):

MIA – Milieu-investeringsaftrek

De Milieu-investeringsaftrek (MIA) is een subsidies op milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen voor ondernemers. De milieu-investeringsaftrek biedt u de mogelijkheid de fiscale winst te verlagen. U kunt tot 36 procent van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst. Dat komt bovenop uw gebruikelijke investeringsaftrek. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieu-effecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel. Ga voor meer informatie naar de website van RVO: website MIA

Check met onderstaande infographic of u aanspraak maakt op fiscaal voordeel (pdf):