Windmolens Wageningen

De gemeente Wageningen kiest vooralsnog niet voor plaatsing van windmolens binnen de gemeentegrenzen. Wageningen wil klimaatneutraal zijn in 2030 en met windmolens kunnen grote stappen worden gezet om deze ambitie te realiseren. De gemeenteraad heeft daarom op 21 mei 2012 – bij de behandeling van de Routekaart naar klimaatneutraal – uitgesproken om te streven naar realisatie van windenergie in Wageningen. Vervolgens is gezocht naar geschikte locaties. De locatie die uit dat keuzeproces naar voren kwam, de locatie in de uiterwaarden nabij het havenkanaal, bleek niet acceptabel voor Rijkswaterstaat en viel daarom af.

Na het wegvallen van de  geschikte windmolenlocatie heeft herijking van het klimaatbeleid plaatsgevonden. Hierbij is onderzocht of Wageningen ook klimaatneutraal zou kunnen worden zonder windmolens in Wageningen. Uit het onderzoek bleek, dat dit inderdaad mogelijk is als zeer sterk wordt ingezet op zonne-energie, zowel zonne-energie op daken alsook grote zonneparken. Op basis daarvan heeft de gemeenteraad op 28 september 2015 besloten het streven naar realisatie van windenergie in Wageningen los te laten en in plaats daarvan gekozen voor hogere doelstellingen op gebied van zonne-energie.