Windmolens Wageningen

Wageningen wil klimaatneutraal zijn in 2030 en met windmolens kunnen grote stappen worden gezet om deze ambitie te realiseren. De gemeenteraad heeft daarom op 21 mei 2012 – bij de behandeling van de Routekaart naar klimaatneutraal – uitgesproken om te streven naar realisatie van windenergie in Wageningen. Vervolgens is gezocht naar geschikte locaties. De locatie die uit dat keuzeproces naar voren kwam, de locatie in de uiterwaarden nabij het havenkanaal, bleek niet acceptabel voor Rijkswaterstaat en viel daarom af.

Nu gaat de gemeente Wageningen samen met gemeenten uit Regio FoodValley opnieuw onderzoeken op welke locaties in de regio duurzame energie zou kunnen worden gerealiseerd. In het klimaatakkoord staat opgenomen dat er in 2030 voor 35 TWh aan duurzame elektriciteit op land (lees zonneparken en windmolens) moet zijn gerealiseerd om aan de landelijke klimaatdoelstellingen te voldoen. Alle regio’s in Nederland (waaronder Regio FoodValley) moeten aangeven hoeveel windenergie en zonne-energie zij kunnen bijdragen om deze landelijke klimaatdoelstellingen te behalen. Ga voor meer informatie over deze “Regionale Energiestrategieën” naar de website www.regionale-energiestrategie.nl