Aardgas

De gemeente Wageningen is samen met lokale en regionale partners al enkele jaren aan het nadenken over de vraag hoe Wageningen in de toekomst verwarmd blijft. Gebruik van aardgas voor het verwarmen van ruimtes en tapwater willen we in Nederland namelijk uit gaan faseren. Aardgas is een fossiele brandstof die bij verbranding CO2-uitstoot veroorzaakt.

Van Gas Los in Wageningen

Meer dan 90% van alle huishoudens in Wageningen gebruikt aardgas. Wat zijn duurzame en betaalbare alternatieven hiervoor? Gelukkig zijn er talloze. Om te bepalen welke oplossing voor uw huis of wijk geschikt is is het belangrijk om gegevens te verzamelen. Veel van die gegevens heeft de gemeente inmiddels paraat. Inmiddels wordt voor ons dus steeds duidelijker hoe de warmtetransitie in Wageningen er wijk voor wijk uit zou kunnen zien.  ‘Zou’ want wat we nog niet weten is wat uw wensen of ideeën zijn ten aanzien van het verduurzamen van uw woning en in hoeverre u daar gezamenlijk met uw buren in zou kunnen en willen optrekken. In de Nude en Benedenbuurt zijn de buurtbewoners al gestart! Lees een leuk artikel hierover in ‘Proef Wageningen’ – klik op onderstaande afbeelding (pdf);

Save the date: Wageningen Warm: Donderdagavond 22 februari 2018

Om elkaar rond dit thema te ontmoeten en bevragen organiseert de gemeente Wageningen een interactieve avond voor wijken over alles wat met deze ontwikkeling te maken heeft. Donderdagavond 22 februari 2018 vanaf 18:00 bent u van harte welkom op het stadhuis van Wageningen.

Heeft u interesse deze avond bij te wonen?

Stuur dan een email met uw contactgegevens (naam, adres, telefoon) aan: sanne.meelker@wageningen.nl.