Gezamenlijk klimaatplan van ‘klimaatpartners’ in Wageningen

De gemeente Wageningen en Wageningse bedrijven, instellingen en organisaties gaan samenwerken om Wageningen klimaatneutraal te maken in 2030. Daarvoor is een gezamenlijk klimaatplan opgesteld, dat inmiddels door 30 ‘klimaatpartners’ is onderschreven. Er wordt  vooral ingezet op projecten die een grote bijdrage kunnen leveren aan het bereiken van de doelstelling. De klimaatpartners richten zich daarom onder andere op toepassen van geothermie – als de geothermiecentrale bij Parenco doorgaat -, het volleggen van veel daken met zonnepanelen, op zonnevelden, het gezamenlijk realiseren van windmolens buiten Wageningen, het gasloos maken van Wageningse wijken en op klimaatneutrale bedrijven en bedrijventerreinen.

Nog 13 jaar

De urgentie van het klimaatprobleem wordt steeds duidelijker. Een aantal Wageningse  bedrijven, instellingen en organisaties wil gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen om de doelen van een klimaatneutraal Wageningen te halen. Deze doelen zijn inmiddels voor 27% gehaald. Daarmee loopt Wageningen voor op de richtlijn uit het vorige klimaatplan. Inmiddels is het echter duidelijk dat de ontwikkelingen sneller moeten gaan dan destijds gepland; het is een grote uitdaging om in 13 jaar de overige 73% te realiseren.

Klimaatpartners

Vanaf begin dit jaar is er onder leiding van bureau Over Morgen in meerdere sessies nagedacht over de strategie en de projecten die nodig zijn om de omschakeling naar een klimaatneutraal Wageningen in een versnelling te krijgen. De klimaatpartners dragen ieder naar eigen vermogen bij, zowel ieder afzonderlijk alsook door middel van gezamenlijke projecten. Op dit moment wordt het klimaatplan onderschreven door de volgende klimaatpartners: Wageningen University & Research, het Wagenings Ondernemers Contact, Wageningen Werkt Duurzaam, Alliander, de Woningstichting, Idealis, Coöperatie ValleiEnergie, NIOO, RijnIJssel Vakschool, MARIN, Keygene, Platform Water Vallei en Eem, Hoom, Plant-e, GloedEnergie, Communicatiebureau de Lynx, Ennatuurlijk, Qing, gemeente Wageningen, Kinderopvang Wageningen, de bblthk, Eetvallei, Paquay, Noldus, Van Swaay, Rabobank, Jumbo, Stichting Ondernemersfonds Wageningen SOW, Wastewatchers en Wing.

Samenwerking

Wethouder de Brito is verheugd over de deelname van de partners: ‘Samenwerking is essentieel om Wageningen daadwerkelijk klimaatneutraal te maken. Ik ben blij met de kennis en kunde die onze klimaatpartners inbrengen en met de bereidheid om samen met de benodigde grote, betekenisvolle projecten aan de slag te gaan.’ De gemeente onderschrijft zelf als partner het gezamenlijke klimaatplan uiteraard ook. Voor de uitvoering van de projecten heeft de gemeenteraad extra budget beschikbaar gesteld bij de behandeling van de kadernota op 4 juli 2017.

Aansluiten?

Wageningse bedrijven, instellingen en organisaties die zich willen aansluiten, kunnen hier het klimaatplan vinden en kunnen zich via dit formulier aanmelden.


Deze posterpresentatie geeft u een overzicht van alle projecten die lopen.