Een ontbijtsessie met veel klimaatprojecten

Ondanks het vroege uur was de opkomst bij de eerste ontbijtsessie rond het Wageningse Klimaatplan heel goed. Ongeveer 30 personen wisselde in de Rabobank uit aan welke klimaatplannen zij werken.

Dat geeft een mooi beeld. Bijvoorbeeld. Het Rijn IJssel college gaat in de nieuwbouw van het gas af. Noldus legt een nieuw energieneutraal klimaatsysteem aan. De Jumbo wil zonnepanelen op het dak leggen. Kinderopvang Wageningen is al bezig dit uit te voeren. Qing werkt aan zonne akkers op een drietal locaties. En gastheer Rabobank verstrekt aantrekkelijke groene hypotheken voor huishoudens en leningen voor een zonneakker van de regionale energiecoöperatie ValleiEnergie langs de A12.

Certificaten

Als extra stimulans werden tijdens de bijeenkomst certificaten uitgedeeld aan de partners van het Klimaatplan. Wethouders Gudden en De Brito overhandigden deze met het verzoek om deze een mooie plek te geven. U kunt ze op (vooralsnog) 27 plekken tegenkomen in Wageningen.